Een klacht over de gemeente?

Wanneer een klacht over de gemeente?

Als inwoner of ondernemer heeft u de gemeente vaak nodig. Bijvoorbeeld voor een parkeervergunning, of als u een bijstandsuitkering, ondersteuning of zorg wilt aanvragen. Of als u een bedrijf wilt vestigen. Verder regelt de gemeente uw in- of uitschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit zijn zomaar een paar voorbeelden.

Andere keren komt de gemeente juist naar u. Soms is dat fijn, bijvoorbeeld als het huisvuil wordt opgehaald. Maar de gemeente kan u ook een boete geven, of een aanslag sturen voor heffingen en belastingen.

Wat kan de ombudsman doen?

Bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente met u omgaat? Dan kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld als de gemeente niet reageert op uw vragen. Of omdat u  steeds wordt doorverwezen, zodat u niet verder komt. Een klacht indienen kan ook als medewerkers van de gemeente onbeleefd zijn, of zich niet aan hun woord houden. Als de gemeente uw gegevens niet goed gebruikt kunt u daar ook over klagen. Een klacht dient u éérst in bij de gemeente. Als dat niet helpt of als antwoord te lang uitblijft, kunt u bij de ombudsman terecht.

Wanneer naar een advocaat of het Juridisch loket?

Bent u het niet eens met wat de gemeente doet of heeft gedaan? Tegen een beslissing van de gemeente kunt u meestal in bezwaar en, als dat niet helpt, naar de rechter. De ombudsman mag daarover geen oordeel geven. Ga als u het niet met de beslissing eens bent naar het Juridisch Loket of een advocaat voor nader advies.

 

Een klacht indienen
Gratis spreekuren
Tips voor effectief klagen
Checklist klachtbrief
kinderombudsman