Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs

Alle kinderen hebben recht op passend onderwijs. Uw kind moet als het eens wat minder gaat de hulp krijgen die het nodig heeft. Soms is extra aandacht, zoals remedial teaching of bijles, voldoende. Er zijn ook schoolgaande kinderen die meer specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld komen door een handicap, de gevolgen van een ongeluk, een chronische ziekte of een stoornis. Wat is dan een passende vorm van onderwijs? Wanneer moet uw kind misschien naar speciaal onderwijs? En waar vindt u speciale scholen in uw gemeente?

In de regio Rotterdam-Rijnmond is toestemming nodig voordat uw kind naar speciaal onderwijs kan. Die toestemming gaat via het Samenwerkingsverband Koers VO. Hier werken reguliere scholen, speciale scholen, de gemeente en Jeugdzorg samen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Koers VO. De kinderombudsman krijgt regelmatig berichten van ouders dat hun kind al een tijd niet meer naar school gaat. Dit komt nogal eens doordat de school niet bij het kind past, of doordat er geen plek is op de school die goed aansluit bij wat het kind nodig heeft.

Ben je een kind of heb je een kind dat een probleem heeft met de gemeente? Lukt het niet om een school te vinden die goed bij jou past? Ben jij een kind of jongere en wordt er over je beslist zonder dat je jouw stem kan laten horen en wil je dat wel? Dan kan de gemeentelijke kinderombudsman meezoeken naar oplossingen. Bel 0800 2345 111 (werkdagen van 09.00u – 16.00u), stuur een mail naar of stuur een App naar 06 580 73 580. Wil je eerst meer weten? Kijk dan hier.