Geld & werk

Geld & werk

Wie geen werk heeft, heeft vaak ook weinig geld. Ook een andere tegenslag kan tot geldproblemen leiden. Verlies van werk en geldtekort kunnen leiden tot stress en andere problemen zoals schulden, verlies van de woning of eenzaamheid. U kunt dan zomaar buiten spel komen te staan. Het kan ook uw geestelijke of lichamelijke gezondheid schaden.

Het is dan ook heel belangrijk dat als u zonder werk of geld zit, er een vangnet voor u is. En hulp waarmee u de oorzaak kunt aanpakken.

Als u zonder werk of geld zit, kan de gemeente helpen. Met een bijstandsuitkering maar ook met het vinden van werk. De gemeente kan bijvoorbeeld met u meezoeken naar een geschikte opleiding, zodat uw kans op werk groter wordt. U kunt ook hulp krijgen bij solliciteren en in contact gebracht worden met mogelijke werkgevers. Als u weinig werkervaring heeft kan de gemeente u met een werkervaringsplaats helpen. De gemeente kan ook met u meedenken bij het beginnen van een onderneming. De gemeente kan te lage inkomsten uit uw onderneming tijdelijk aanvullen tot aan het niveau van de bijstand.

Het is heel belangrijk dat de gemeente met u bekijkt wat passende mogelijkheden zijn. Als u problemen heeft waardoor werken voor u moeilijk is, moet daar ook naar gekeken worden. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om kinderopvang, of over zaken als stress omdat u bijvoorbeeld schulden heeft, een verslaving of problemen thuis.

De ombudsman krijgt regelmatig klachten van inwoners die zonder geld of werk zitten en vastlopen bij de gemeente. Die klachten kunnen over veel onderwerpen gaan, zoals de bijstandsuitkering, begeleiding naar werk of hulp bij schulden. Maar hij krijgt ook andere klachten. Niet ieder gesprek met de gemeente over werk of geld wordt als even prettig of constructief ervaren. Privacy is ook een onderwerp waarover de ombudsman klachten krijgt. De gemeente vraagt dan gegevens die ze misschien niet nodig heeft. Die gegevens vraagt de gemeente dan op bij u of bij andere instanties. Soms is het niet duidelijk waarvoor of door wie die gegevens gebruikt worden. Gevoelige gesprekken met de gemeente vinden soms plaats in een open kantoor, waardoor anderen het kunnen horen.

Zit u zonder geld of werk? Woont u in een gemeente die is aangesloten bij de gemeentelijke ombudsman? Loopt u daar vast? En helpt het indienen van een klacht bij de gemeente niet? Neem dan contact op met de ombudsman. U kunt bellen naar 0800-0802 (werkdagen van 09.00u – 16.00u). Of stuur de ombudsman een mail met uw vraag of klacht.