Schulden, kredietbank

Schulden, kredietbank

Door plotseling minder inkomen of andere verandering in uw situatie zoals een echtscheiding, kunnen geldproblemen snel ontstaan. Rekeningen stapelen zich op, doordat deze niet meer op tijd betaald worden. De schulden groeien en het lukt u niet meer om uw boodschappen en vaste lasten zoals de huur te betalen. U ontvangt brieven van incassobureaus of u bent het overzicht in uw financiële situatie kwijt.

De gemeente biedt hulp bij geldproblemen of wanneer u ernstige zorgen heeft over geld.

Zij kunnen u in contact brengen met een vrijwilliger die u helpt met de administratie. Ook kan de Kredietbank Rotterdam (afgekort: KBR) ingeschakeld worden om een schuldenregeling met u te treffen. Zo kan de KBR voor u in gesprek gaan met schuldeisers, u helpen met budgetbeheer of u doorverwijzen naar de juiste hulp. Ook biedt de KBR de mogelijkheid om een sociale lening af te sluiten, wanneer u bijvoorbeeld geen lening kunt krijgen bij een gewone bank. Als de schulden zo groot zijn dat u ze niet meer zult kunnen terugbetalen, kan de KBR ook helpen. U kunt dan met hulp van de KBR proberen met uw schuldeisers afspraken te maken. Dat heet ‘minnelijke schuldsanering’. U spreekt dan af dat u 3 jaar lang leefgeld krijgt en dat al uw andere inkomsten worden gebruikt om de schulden af te lossen. Als u in die 3 jaar ook geen nieuwe schulden maakt, bent u vrij van schulden.

Uit klachten die bij de ombudsman binnenkomen, blijkt dat veel mensen financiële problemen hebben. Het is belangrijk dat mensen met schulden goed geholpen worden door de gemeente. Deze hulp verloopt soms niet zoals gehoopt. Bijvoorbeeld omdat u tijden niets hoort van KBR of de gemeente. Of omdat u dacht dat uw schuldsanering klaar was, maar KBR stelt dat er toch nog schulden open staan.

Loopt u met uw schulden vast bij de gemeente of de KBR, dien dan eerst een klacht in bij de gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.

LET OP: als u het niet eens bent met een beslissing, boete of aanslag moet u op tijd bezwaar- of beroep instellen. Dat kan niet via een klacht bij de gemeente of de ombudsman. Als u een klacht bij de gemeente of de ombudsman indient, blijft de termijn voor bezwaar of beroep ook gewoon doorlopen. Wacht dus niet met uw bezwaar of beroep tot uw klacht is behandeld. Heeft u hulp nodig om in bezwaar of beroep te gaan? Vraag dan meteen advies bij het Juridisch loket, 0900 8020.