Kwijtscheldingen

Kwijtscheldingen

Voor het ophalen en verwerken van afval betalen inwoners een bijdrage (de afvalstoffenheffing) aan de gemeente waarin zij wonen. De hoogte van deze heffing hangt samen met de hoeveelheid personen die op het woonadres ingeschreven staat. U ontvangt per huishouden één aanslag voor deze heffing.

Kunt u de afvalstoffenheffing niet betalen? Als u een bijstandsuitkering heeft, alleen een AOW of op een andere manier een laag inkomen, hoeft maar een deel van de afvalstoffenheffing te betalen. Dat heet kwijtschelding. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u de gemeente om kwijtschelding vragen.

De gemeente bekijkt uw aanvraag om kwijtschelding en beoordeelt of u kwijtschelding kunt krijgen.

De ombudsman krijgt de nodige klachten over kwijtschelding. Soms duurt de beslissing erg lang. Als iemands inkomen net iets gestegen is, kan de kwijtschelding stoppen. Als iemand een auto heeft, wijst de gemeente de aanvraag vaak af. Als de vorige bewoners van uw woning zich niet hebben laten uitschrijven, heeft dat ook gevolgen. Dan moet de inwoner de gemeente ervan zien te overtuigen dat de inschrijvingen niet kloppen en dat er een adresonderzoek moet komen. Dat lukt niet altijd.

Loopt u vast bij de gemeente?

Heeft u een probleem met kwijtschelding van heffingen door de gemeente? Komt u daar met de gemeente niet uit? Dien dan eerst een klacht in bij de gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.

LET OP: als u het niet eens bent met een beslissing of aanslag moet u op tijd bezwaar of beroep instellen om de beslissing of de aanslag aan te vechten. Dat kan niet via een klacht bij de gemeente of de ombudsman. Als u een klacht bij de gemeente of de ombudsman indient, blijft de termijn voor bezwaar of beroep ook gewoon doorlopen. Wacht dus niet met uw bezwaar of beroep tot uw klacht is behandeld. Heeft u hulp nodig om in bezwaar of beroep te gaan? Vraag dan meteen advies bij het Juridisch loket, 0900 8020.