Veiligheid

Veiligheid

Acuut gevaar?

Kent u iemand of bent u iemand die thuis niet veilig is? Ben je bang dat er iets erg gebeurt of staat te gebeuren. Bel dan Veilig Thuis, 0800-2000. Bel in noodsituaties 112.

Is er sprake van gevaarlijke overlast door bijvoorbeeld een buurman die in de war is, met huisraad gooit, agressief is of dreigt de gaskraan open te draaien? Bel de politie via 0900-8844. Bel bij acuut gevaar 112.

 

Veiligheid is erg belangrijk voor mensen, maar de maatregelen die daarvoor nodig zijn kunnen grote gevolgen hebben.

Inwoners willen veilig zijn. Dat betekent dat er buiten de deur genoeg toezicht moet zijn, maar ook voldoende straatverlichting. Als mensen buiten in groepen bij elkaar zijn en veel alcohol drinken of verboden middelen gebruiken, kan dit voor omwonenden een gevaar worden. Resten van die middelen in een speeltuin kunnen heel gevaarlijk zijn voor kinderen die daar spelen. Mensen die in de war zijn, kunnen andere mensen in gevaar brengen. Als zij gevaarlijk worden, moeten zij hulp krijgen. Als rellen dreigen, kan de burgemeester een samenscholingsverbod instellen. Tijdens Corona werden parken gesloten en is gehandhaafd op afstand houden en de sluiting van winkels, horeca, sportgelegenheden en culturele voorzieningen.

Veiligheid speelt ook binnen, in huis. Helaas zijn kinderen en hun ouders daar niet altijd veilig. Soms mishandelen huisgenoten elkaar. Of iemand kan niet meer op een veilige manier voor zichzelf zorgen. Hier kan hulp of bijzondere zorg door de gemeente nodig zijn.

De gemeente en gemeentelijke organisaties kunnen helpen om onveilige situaties te voorkomen of te stoppen. Veilig Thuis en de Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond kunnen optreden als kinderen of ouders niet veilig zijn in huis, door bijvoorbeeld mishandeling of verwaarlozing. De burgemeester kan in geval van nood een zorgmachtiging afgeven, zodat een inwoner die een acuut gevaar vormt, onder dwang geestelijke gezondheidszorg krijgt.

Wat de gemeente doet om voor veiligheid te zorgen heeft vaak ook nadelen voor inwoners. De gemeente moet dus goed kijken – elke keer weer – of een maatregel voor mensen niet te zwaar is. Een voorbeeld is de sluiting van een woning. De burgemeester kan bijvoorbeeld een woning sluiten als die wordt gebruikt voor drugshandel. Sluiting kan ook als een woning doelwit is van wraakacties die gevaar voor de omgeving opleveren. Wat zijn de gevolgen voor de kinderen die daar wonen? Kunnen die kinderen nog wel naar school? Worden ze nu misschien dakloos? Maar ook een beslissing van de burgemeester om iemand te dwingen geestelijke gezondheidszorg te ondergaan, is zeer ingrijpend. Diegene mag niet meer zelf bepalen of hij zorg wil en kan zelfs tegen zijn zin worden opgenomen. Als Veilig thuis of de Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond moet ingrijpen in een gezin, kan dat tot gevolg hebben dat dit gezin uit elkaar wordt gehaald.

De ombudsman en de kinderombudsman krijgen regelmatig klachten over dit soort moeilijke zaken. Die zijn vaak ingewikkeld. Niet alleen omdat de gemeente goed moet kijken of een maatregel goed past bij de situatie en de mensen waarom het gaat. Maar ook omdat problemen die leiden tot onveiligheid vaak ingewikkeld zijn. Er zijn meestal meerdere partijen nodig om ze op te lossen. Zoals de gemeente, de jeugdbescherming, een zorginstelling en de wijkagent.

Loopt u vast bij de gemeente?

Loopt u vast bij de gemeente met uw zorgen over veiligheid? Of vindt u dat de gemeente een te strenge maatregel neemt of te hard optreedt? Dien dan eerst een klacht in bij de gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.

Kinderen

Treedt de gemeente te hard op en komt een kind daardoor in de knel? Treedt de gemeente of Veilig Thuis niet op en ontstaat daardoor een gevaarlijke situatie? Ben jij een kind of jongere en wordt er niet naar jou geluisterd? Dan kan de gemeentelijke kinderombudsman meezoeken naar oplossingen. Bel 0800 2345 111 (werkdagen van 09.00u – 16.00u), stuur een mail naar of stuur een App naar 06 580 73 580. Wil je eerst meer weten? Kijk dan hier.

Politie

Als er een gevaar voor de veiligheid ontstaat, komt de politie er ook vaak bij. De politie is een landelijke organisatie. Dat betekent dat de gemeentelijke ombudsman uw klacht over de politie niet kan behandelen. Een klacht over de politie kunt u bij de politie indienen. Als dat niet helpt, kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman. Die is bereikbaar via 0800 33 55555. Bel bij twijfel gerust de gemeentelijke ombudsman, dan bekijken wij met u waar u met uw klacht heen kunt.

LET OP: als u het niet eens bent met een beslissing, boete of aanslag moet u op tijd bezwaar of beroep instellen. Dat kan niet via een klacht bij de gemeente of de ombudsman. Als u een klacht bij de gemeente of de ombudsman indient, blijft de termijn voor bezwaar of beroep ook gewoon doorlopen. Wacht dus niet met uw bezwaar of beroep tot uw klacht is behandeld. Heeft u hulp nodig om in bezwaar of beroep te gaan? Vraag dan meteen advies bij het Juridisch loket, 0900 8020.