Heffing & belasting

Heffing & belasting

Het werk dat de gemeente doet kost geld. Voor een deel wordt dat betaald door het rijk. Maar de gemeente krijgt ook geld door belastingen of heffingen die u aan de gemeente moet betalen. Als inwoners, bijvoorbeeld over de waarde van de woning (de zogeheten onroerend zaak belasting, OZB). U betaalt ook een bijdrage voor ophalen van huisvuil en ander afval. Of parkeergeld.

Het is niet leuk om geld aan de gemeente te moeten betalen. Het is helemaal vervelend als u een heffing of belastingaanslag krijgt zonder dat u weet waarom u die krijgt. Of als duidelijk is dat er een fout is gemaakt.

Als u het niet eens bent met de heffing kunt u in bezwaar gaan. Maar soms wilt u gewoon weten waarom u moet betalen. Als niemand van de gemeente u dat wil of kan vertellen is dat erg vervelend. Wat ook voorkomt is dat een belastingaanslag pas na lange tijd volgt. Dan is dat een flinke tegenvaller.

Mensen met weinig inkomen of spaargeld kunnen soms kwijtschelding krijgen. Dan hoeven ze bepaalde heffingen of belastingen niet te betalen. De behandeling van een aanvraag om kwijtschelding kan soms erg lang duren.

Administratief gaan er ook wel zaken mis. Dan is een belastingaanslag wel voldaan maar blijft de gemeente aanmaningen sturen of gaat ze zelfs over tot incasso-maatregelen.

Loopt u vast bij de gemeente?

Heeft u een probleem over heffingen of belastingen van de gemeente? Komt u daar met de gemeente niet uit? Dien dan eerst een klacht in bij de gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.

LET OP: als u het niet eens bent met een beslissing, heffing of aanslag moet u op tijd bezwaar of beroep instellen om de beslissing, boete of de aanslag aan te vechten. Dat kan niet via een klacht bij de gemeente of de ombudsman. Als u een klacht bij de gemeente of de ombudsman indient, blijft de termijn voor bezwaar of beroep ook gewoon doorlopen. Wacht dus niet met uw bezwaar of beroep tot uw klacht is behandeld. Heeft u hulp nodig om in bezwaar of beroep te gaan? Vraag dan meteen advies bij het Juridisch loket, 0900 8020.

De gemeentelijke ombudsman krijgt regelmatig klachten van inwoners en ondernemers over de manier waarop hun gemeente heffingen en belastingen oplegt. Hieronder een aantal onderwerpen waarover zulke klachten kunnen gaan.