Dakloos

Dakloos

Als u geen woning hebt waar u dagelijks terecht kunt of geen adres hebt waar u op ingeschreven staat, dan bent u dak- of thuisloos. Dat is niet altijd uw eigen keus, vaak komen mensen door problemen op straat terecht. U moest bijvoorbeeld na een misgelopen relatie de gezamenlijke woning uit, zonder dat er een ander huis is. U komt uit detentie. Of uw woning is vanwege de openbare orde gesloten door de burgemeester. Het kan ook zijn dat door geldproblemen uw huur niet is betaald.

Eerste opvang in Rotterdam, hulp van je gemeente

Als u dak- of thuisloos raakt, kunt u bij de gemeente terecht. In de regio Rotterdam-Rijnmond helpt de gemeente Rotterdam via Centraal Onthaal met eerste opvang, zodat u niet meer op straat hoeft te slapen. De gemeente kan ook helpen met andere problemen, zoals geldproblemen of psychische problemen waardoor u niet in huis kunt blijven wonen. De gemeente kan soms ook helpen dak- of thuisloosheid te voorkomen, bijvoorbeeld bij een dreigende huisuitzetting wegens schulden. Het is beter dat u zulke hulp al krijgt vóórdat dak- of thuisloosheid dreigt. Vraag er bij de gemeente naar.

Postadres dak- of thuisloze

Om bijvoorbeeld officiële post te kunnen ontvangen of voor een bijstandsuitkering heeft u een postadres nodig. Ook als u dak- of thuisloos bent. Het Centrum voor dienstverlening kan daklozen met toegang tot de nachtopvang een briefadres bieden. Andere dak- en thuislozen kunnen hiervoor contact opnemen met de vraagwijzer.

Klachten die de ombudsman krijgt

De ombudsman krijgt meerdere klachten van mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden. Soms hebben zij vragen waarop de gemeente geen antwoord geeft. Ook krijgt de ombudsman klachten van mensen die via de gemeente in een opvang verblijven, maar daar niet tevreden over zijn. Bijvoorbeeld omdat zij vinden dat de opvang erg vies is of omdat de begeleiding binnen de opvang onvoldoende is. De ombudsman krijgt ook klachten over het ontbreken van hulp om de problemen op te lossen. Daardoor kan dak- of thuisloosheid ontstaan of blijven bestaan. De ombudsman wordt soms ook ingeschakeld als het regelen van een adres lang duurt. In Corona-tijd waren de gebouwen waar het postadres was soms niet toegankelijk zodat de post niet kon worden afgehaald.

Loopt u vast bij de gemeente?

Loopt u vast bij de gemeente, dien dan eerst een klacht in bij de gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.