Hoe een klacht indienen

Hoe een klacht indienen

Wat als u uw klacht nog niet hebt ingediend bij de gemeente of het samenwerkingsverband waar u ontevreden over bent? 

ORR neemt uw klacht in behandeling nadat u uw klacht bij de gemeente of het gemeentelijk samenwerkingsverband hebt ingediend. Zo krijgt deze instantie de kans om uw klacht op te lossen. Dit vindt de ombudsman belangrijk. De meeste gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben op de website een online klachtenformulier dat u kunt invullen. U kunt de betreffende instantie vaak ook per e-mail benaderen met uw klacht. Klik hier naar de pagina over de bij ons aangesloten organisaties en om door te kunnen klikken naar de websites van deze organisaties.

 

Wat als u uw klacht wel al hebt ingediend bij de gemeente of het samenwerkingsverband waar u ontevreden over bent?

Als u uw klacht al hebt ingediend bij de gemeente of het samenwerkingsverband en deze instantie uw klacht niet binnen de wettelijke termijn van 6 weken behandelt, dan kunt u de ORR inschakelen. U kunt ons ook benaderen als u uw klacht bij de gemeente of het samenwerkingsverband hebt ingediend en u niet tevreden bent over de reactie op uw klacht. U kunt uw klacht in dat geval via het online klachtenformulier, per brief of per e-mail naar ORR sturen. U vindt onze contactgegevens via deze link.

U kunt uw klacht ook indienen tijdens een spreekuur van ORR. Verdere informatie over onze spreekuren vindt u hier.