Huisvesting, vergunning, urgentieverklaring

Huisvesting, vergunning, urgentieverklaring

Huisvesting

Veel mensen willen graag in onze regio wonen. Een geschikte woning is heel belangrijk voor het welzijn. Helaas ondervinden mensen die hier een woning zoeken of betere huisvesting nodig hebben vaak de nodige problemen.

Vergunning

Voor bepaalde straten en wijken in bijvoorbeeld Rotterdam hebt u een huisvestingsvergunning nodig voordat u in een woning in deze straat/wijk kunt gaan wonen. Daarmee kan de gemeente bepalen wie daar wel of niet een woning krijgt. Dat mag van de ‘Rotterdamwet’. De ombudsman ontvangt regelmatig klachten van Rotterdammers die geen reactie van de gemeente krijgen op hun aanvraag van een huisvestingsvergunning of lang op een afspraak moeten wachten.

Inschrijving

Mensen die zich nieuw in een gemeente willen vestigen moeten zich bovendien op tijd kunnen inschrijven. Als dit niet goed verloopt ontstaan problemen bij het op tijd krijgen van een huisvestingsvergunning. Ook hier krijgt de ombudsman nogal eens klachten over.

Urgentieverklaring

Als u vindt dat u met voorrang een woning moet krijgen, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Voor onder andere de gemeente Rotterdam en de gemeente Capelle aan den IJssel vraagt u de urgentieverklaring aan bij SUWR. Als u in de gemeente Nissewaard, Krimpen aan den IJssel, Hellevoetsluis of Westvoorne woont, vraagt u de urgentieverklaring aan bij uw gemeente. Een urgentieverklaring geeft geen recht op een woning: vanwege een tekort aan huizen kan het zijn dat ook voor u als urgent geval geen woning beschikbaar is. De ombudsman wordt vaak benaderd door inwoners die bijvoorbeeld een urgentieverklaring hebben aangevraagd bij de gemeente, maar hier niets meer op horen of die vinden dat ze niet de gelegenheid kregen hun verhaal goed te doen waardoor zij geen verklaring kregen.

Loopt u vast bij de gemeente?

Loopt u vast bij de gemeente, dien dan eerst een klacht in bij de gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.

Woonvisie

De ombudsman spreekt soms inwoners die kritisch zijn over de Rotterdamse woonvisie. Op basis van dit beleid worden in bepaalde buurten of straten huizen gesloopt. Daar komen duurdere huurwoningen of koophuizen voor terug waardoor de oorspronkelijke bewoners niet altijd kunnen terugkeren. Hier kan de ombudsman weinig aan doen omdat de woonvisie een beleidsstuk is. De wet zegt dat een ombudsman niet mag oordelen over beleid.

Woningnood

Er zijn in de regio Rotterdam meer mensen die een huis zoeken, dan dat er woningen zijn. Er is sprake van woningnood. De gemeentelijk ombudsman krijgt regelmatig berichten van mensen die door de woningnood geen woning kunnen vinden, door de hoge prijzen de huur niet kunnen betalen of geen hypotheek kunnen krijgen. De ombudsman vindt dit een verontrustende ontwikkeling maar kan hier helaas niets aan veranderen.