Handhaving, BOA's

Handhaving, BOA’s

De gemeente heeft regels die u moet volgen. Uw restaurant of café moet op tijd sluiten en het mag geen overlast in de omgeving veroorzaken. Huisvuil moet op een goede manier, plaats en dag worden aangeboden. De hond mag niet overal los lopen. Voor bepaalde activiteiten heeft u een vergunning nodig, andere zijn verboden. U moet bijvoorbeeld in bepaalde straten of gebieden betalen of een vergunning hebben om uw auto te mogen parkeren. Dit soort regels zijn er met als doel uw gemeente voor iedereen goed leefbaar te houden.

Handhavers spelen een hier belangrijke rol. Ze zijn actief in de wijk en op drukke plaatsen, zoals op markten en in parken. Zij zien overtredingen en spreken burgers en ondernemers aan op hun gedrag. De handhavers houden verdachte situaties in het oog en waarschuwen als dat nodig is de politie. Veel handhavers zijn ook bijzondere opsporingsambtenaren, afgekort tot BOA. Zij kunnen bijvoorbeeld een boete geven.

Niemand betaalt graag een boete of vind het leuk om te horen dat iets niet mag. Er bestaat dan ook een kans op irritaties en confrontaties. De ombudsman krijgt regelmatig klachten over handhaving. Vaak gaan die over het parkeren. Inwoners vinden dat er veel te snel parkeerboetes (‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’) worden opgelegd, bijvoorbeeld wanneer de parkeerautomaten het niet doen of terwijl er nog bij de automaat wordt betaald. Of er wordt een boete uitgeschreven op een door de scanauto verkeerd gelezen kenteken. De ombudsman krijgt ook wel klachten over onbeleefd optreden door handhavers.

Tegelijkertijd willen inwoners ook dat regels gehandhaafd worden vanwege de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Zij vragen de gemeente dan om handhavend op te treden. Als ze vinden dat de gemeente toch niet goed handhaaft, komen inwoners regelmatig naar de ombudsman.

Loopt u vast bij de gemeente?

Heeft u een probleem met handhaving door de gemeente? Komt u daar met de gemeente niet uit? Dien dan eerst een klacht in bij de gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.

LET OP: als u het niet eens bent met een beslissing, boete of aanslag moet u op tijd bezwaar of beroep instellen om de beslissing, boete of aanslag aan te vechten. Dat kan niet via een klacht bij de gemeente of de ombudsman. Als u een klacht bij de gemeente of de ombudsman indient, blijft de termijn voor bezwaar of beroep ook gewoon doorlopen. Wacht dus niet met uw bezwaar of beroep tot uw klacht is behandeld. Heeft u hulp nodig om in bezwaar of beroep te gaan? Vraag dan meteen advies bij het Juridisch loket, 0900 8020.