Dienstverlening & administratie

Dienstverlening & administratie

Veel klachten bij de ombudsman gaan over dienstverlening. De gemeente moet bereikbaar zijn en u goed te woord staan – of u nu belt, mailt of aan het loket komt. U moet gemakkelijk een afspraak kunnen maken bij de gemeente. De website van de gemeente moet duidelijk zijn en wat er op staat, moet kloppen. Formulieren moeten online en offline beschikbaar zijn. Ook wie niet gemakkelijk leest of schrijft, moet bij de gemeente terecht kunnen. Onderaan deze pagina ziet u een aantal onderwerpen over dienstverlening en administratie waarover de ombudsman regelmatig klachten krijgt.

Als de gemeente een vergunning van u intrekt, moet u daar bericht over krijgen. Dit bericht moet u op tijd krijgen zodat u bezwaar kunt aantekenen. Als de gemeente belooft iets schriftelijk te bevestigen, mag u daarover een brief of mail verwachten. Op het goede adres en op tijd. Als u iets aan de gemeente stuurt, wilt u weten dat het is aangekomen en wat er verder gaat gebeuren. De gemeente mag uw gegevens alleen onder voorwaarden gebruiken en niet zomaar aan een andere instantie geven. Als u de gemeente iets vraagt, moet de gemeente u binnen een bepaalde tijd (‘termijn’) het antwoord geven. Om zulke zaken goed te laten verlopen, moet de administratie van de gemeente op orde zijn. In de praktijk is dit niet altijd zo. Ook dit leidt tot klachten.

Gaat er iets mis bij de administratie van of de dienstverlening door de gemeente? Woont u in een van de gemeenten die is aangesloten bij de gemeentelijke ombudsman? Loopt u daar vast? En helpt het indienen van een klacht niet? Neem dan contact op met de ombudsman. U kunt bellen naar 0800-0802 (werkdagen van 09.00u – 16.00u). Of stuur de ombudsman een mail met uw vraag of klacht.