Ruimte & verkeer

Ruimte & verkeer

De gemeente moet voor veel dingen zorgen buiten op straat. De gemeente haalt bijvoorbeeld afval en grofvuil op. De gemeente moet ook plaagdieren bestrijden, zoals ratten. De gemeente onderhoudt plantsoenen en maakt speelplekken voor kinderen, met speeltoestellen zoals klimrekken of glijbanen. Ook moet de gemeente het verkeer veiliger helpen maken. Hiervoor plaatst de gemeente soms verkeersdrempels, zodat het verkeer niet te hard door uw straat rijdt. Ook kan de gemeente hekken plaatsen tegen scooters op voetpaden. Duidelijke borden zijn ook belangrijk.

Niet iedereen is altijd tevreden over hoe de gemeente dit allemaal doet. De ombudsman krijgt regelmatig klachten van inwoners. Bijvoorbeeld omdat zij overlast ervaren van bomen van de gemeente. Of zij storen zich aan slecht onderhouden plantsoenen. Ook ontvangt de ombudsman veel klachten die met afval te maken hebben. Dit gaat dan om zwerfafval op straat, volle prullenbakken of vuilcontainers die niet geleegd worden. Grof vuil wordt soms niet opgehaald, ondanks de geplande afspraak. Ongedierte kan worden aangetrokken door afval op straat.

Ook ontvangt de ombudsman klachten over verkeerssituaties. Deze klachten gaan bijvoorbeeld over een gevaarlijke plek die maar niet wordt aangepakt door de gemeente, zoals geblokkeerde of slechte stoepen. Omwonenden komen soms ook vanwege verkeersgeluid naar de ombudsman.

Krijgt u maar geen reactie van de gemeente op uw vragen over een verkeerssituatie? Of hebt u een afspraak gepland om uw grofvuil op te laten halen, maar is het grofvuil niet opgehaald? Stoort u zich aan zwerfafval rondom prullenbakken die al tijden vol zijn? Loopt u zo vast bij een van de gemeenten die is aangesloten bij de gemeentelijke ombudsman? En helpt het indienen van een klacht bij de gemeente niet? Neem dan contact op met de ombudsman. U kunt bellen naar 0800-0802 (werkdagen van 09.00u – 16.00u). Of stuur de ombudsman een mail met uw