WOZ/OZB

WOZ/OZB

De wet waardering onroerende zaken (WOZ) geldt in heel Nederland. Deze wet bepaalt dat de gemeente de waarde vaststelt van onroerende zaken. Deze waarde wordt de WOZ-waarde genoemd.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de gemeentelijke aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB). Dat is een belasting voor woningeigenaren en -gebruikers. De waarde is ook belangrijk voor de hoogte van de rioolheffing en de heffingen van waterschappen. De waarde is verder nodig voor de bepaling van de maximale huurprijs van woningen. De WOZ-waarde telt mee bij de berekening voor de maximale hoogte van de hypotheek en bij de betaling van erfbelastingen. Voor huiseigenaren is de waarde onderdeel van de belastingaangifte: het zogeheten huurwaardeforfait wordt ermee berekend.

De hoogte van de WOZ-waarde die door de gemeente wordt vastgesteld heeft dus op veel gebieden gevolgen voor huiseigenaren en huurders van woningen. Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde opnieuw vast. De peildatum is de waarde op 1 januari van het jaar ervoor. Eigenaren en bewoners van een woning ontvangen jaarlijks een WOZ-waardebeschikking waarin de waarde vermeld staat.

De ombudsman krijgt soms klachten over de vaststelling door de gemeente van de WOZ-waarde of het opleggen van de OZB. Inwoners vinden soms dat de gemeente niet luistert naar hun uitleg waarom de waarde niet goed is bepaald. Of ze krijgen een aanslag voor een woning waar zij niet (meer) wonen of eigenaar van zijn. Bijvoorbeeld omdat er een administratieve fout is gemaakt die maar niet wordt hersteld door de gemeente.

Loopt u vast bij de gemeente?

Heeft u een probleem met de vaststelling van de WOZ-waarde of de aanslag OZB? Komt u daar met de gemeente niet uit? Dien dan eerst een klacht in bij de gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.

LET OP: als u het niet eens bent met een beslissing (de vastgestelde WOZ-waarde) of aanslag (de te betalen OZB) moet u op tijd bezwaar of beroep instellen om de beslissing of aanslag aan te vechten. Dat kan niet via een klacht bij de gemeente of de ombudsman. Als u een klacht bij de gemeente of de ombudsman indient, blijft de termijn voor bezwaar of beroep ook gewoon doorlopen. Wacht dus niet met uw bezwaar of beroep tot uw klacht is behandeld. Heeft u hulp nodig om in bezwaar of beroep te gaan? Vraag dan meteen advies bij het Juridisch loket, 0900 8020.