Initiatiefrijke burgers en de gemeente

Initiatiefrijke burgers en de gemeente

Veel Rotterdammers doen recht aan het beeld van Rotterdam als stad van ‘niet lullen maar poetsen’. Zij pakken vraagstukken op die in de stad spelen. Ze willen de leefbaarheid van straat of buurt verbeteren, bewoners verbinden of de inwoners die dat nodig hebben helpen.

Daarvoor hebben zij zelf vaak de gemeente nodig. Er moet dan bijvoorbeeld toestemming, een ontheffing of een vergunning komen om het initiatief uit te kunnen voeren. Of zij vragen de gemeente om raad, daad, geld of goed.

De ombudsman heeft met de Rekenkamer ervaringen van initiatiefrijke Rotterdammers met de gemeente onderzocht. Hij heeft met mensen achter 10 burgerinitiatieven gesproken en locaties bezocht. Hij sprak ook bij burgerinitiatieven betrokken bestuurders en medewerkers van de gemeente en gebiedscommissies. Ook is gekeken naar het beleid en de regels van de gemeente over burgerinitiatieven.

Het onderzoek geeft als beeld dat de gemeente initiatieven van inwoners op zich echt wil steunen. Informatie voor inwoners hierover is meestal goed te vinden. Doordat er veel ingangen zijn voor het indienen van een initiatief heeft de gemeente de mogelijkheid maatwerk te leveren.

Toch komt nadere samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemer niet altijd goed op gang. Er zijn dingen die dat lastig blijken te maken. Bijvoorbeeld als meer afdelingen van de gemeente nodig zijn. Of als het gaat om veel geld. Ook als een initiatief vraagt om gebruik van een gebouw of grond van de gemeente ontstaat vertraging. Het duurt soms te lang voordat de gemeente reageert, of een reactie blijft helemaal uit. Vergunningsaanvragen verlopen traag, er worden procedurele of juridische bezwaren ingebracht of er staan opeens regels aan het initiatief in de weg. Naarmate een project vordert merken sommige initiatiefnemers ook dat de gemeente regie over het initiatief wil. Op al deze vlakken lijken dan ook verbeteringen mogelijk.

Daarom doet de ombudsman een aantal aanbevelingen:

  • Open voor initiatiefnemers één loket;
  • Zorg bij initiatieven waarvoor meer afdelingen van de gemeente nodig zijn voor een goede overdracht tussen verschillende partijen binnen de gemeente;
  • Wijs bij complexe initiatieven één vast aanspreekpunt voor de initiatiefnemer(s) binnen de gemeente aan;
  • Laat de regie van het initiatief bij de initiatiefrijke burger(s) en
  • Deel successen van initiatiefrijke Rotterdammers zodat meer inwoners initiatiefrijk willen zijn.

U kunt het rapport Wees Welkom, de bejegening van initiatiefrijke burgers hier lezen.