Uw privacy

Uw privacy

De gemeentelijke ombudsman en zijn medewerkers vinden de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer belangrijk.
In ons Privacybeleid kunt u uitgebreid lezen hoe wij met uw privacy omgaan en welke rechten en mogelijkheden u zelf heeft.

Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de wettelijke taken van de ombudsman uit te voeren: het behandelen van klachten en het doen van onderzoeken op eigen initiatief.
Verder verwerken wij uw persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld wanneer u bij ons solliciteert of ons om een stageplaats verzoekt.

Wij nemen daarbij de technische en organisatorische maatregelen, die nodig zijn om uw privacy te beschermen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat wij zo min mogelijk gegevens over u zullen verzamelen, registreren en overdragen aan anderen.

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken?
In ons privacybeleid wordt ook uitgelegd aan welke instanties wij persoonsgegevens van u kunnen verstrekken.
Dat kan bijvoorbeeld aan de (overheids)organisatie zijn waarover u de klacht heeft ingediend of aan uw contactpersoon.

Uw rechten
U kunt ons vragen om:

  • u te informeren waarom uw gegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard;
  • inzage van de persoonsgegevens die wij van u hebben;
  • verbetering van persoonsgegevens die volgens u onjuist zijn;
  • (een gedeelte van) de persoonsgegevens van u (voorlopig) niet meer te gebruiken;
  • verwijdering van (een gedeelte van) persoonsgegevens.

Onze privacyfunctionaris
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u gebruikmaken van uw privacyrechten, dan kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris:

  • e-mail: privacy-functionaris@orr.nl
  • brief: Ombudsman Rotterdam-Rijnmond, t.a.v. de privacyfunctionaris,  Batavierenstaat 15-35, 3014 JH Rotterdam (5e etage)
  • telefoon: 0800-0802 (gratis)

Klacht over onze verwerking van uw gegevens?
Vindt u dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan? Of bent u niet tevreden over onze reactie op uw verzoek om bijvoorbeeld inzage of correctie van uw persoonsgegevens? Dan kunt u bij onze privacyfunctionaris een klacht indienen.

Leidt dat niet tot een oplossing, dan kunt u met uw klacht naar de Autoriteit Persoonsgegevens (gratis telefoonnummer: 088 180 52 50).

Wat doen wij met cookies?
Onze website maakt gebruik van cookies, onder meer om het bezoek aan de website na te gaan. De gegevens zijn niet tot u of uw apparaat (computer, smartphone, enz.) te herleiden. Klik hier voor verdere informatie over cookies.