Klacht over de gemeentelijke ombudsman

De medewerkers van ORR zetten zich er voor in om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Bent u desondanks niet tevreden over ORR, bijvoorbeeld omdat u te lang op antwoord moet wachten, of omdat u vindt dat u niet netjes te woord bent gestaan, dan kunt u daarover een klacht indienen.