Slachtoffers van het toeslagenschandaal: de Rotterdamse agenda

De Rotterdamse agenda

Dit is de ‘Rotterdamse agenda’. Op deze agenda staan de onderwerpen waarvan slachtoffers van het toeslagenschandaal – uit de regio Rotterdam – vinden dat die moeten worden opgepakt om tot herstel te komen.

Totstandkoming Rotterdamse agenda

Ombudsman Rotterdam-Rijnmond (ORR) heeft in 2020 en 2021 – in samenwerking met de gemeente Rotterdam – slachtoffers bijgestaan die zich wendden tot het Hulpteam Toeslagen 010 (HTT010). Veel slachtoffers voelden zich hierdoor geholpen. Maar al snel kwam aan het licht dat er ook een groep was met hele andere ervaringen. Voor hen bleef herstel uit. Dit zijn signalen die hebben geresulteerd in bijeenkomsten; in december 2022 en februari 2023 spraken de ombudsman en de kinderombudsman af met slachtoffers om de agenda op te stellen, aan te vullen en te prioriteren.

In de regio Rotterdam is een grote groep slachtoffer van het toeslagenschandaal. Mogelijk zijn er meer dan 10 duizend slachtoffers. Met kinderen en (ex)partners meegerekend gaat het om zo’n 30 duizend mensen. De problemen waar zij mee te maken krijgen zijn groot. Daarom blijft ORR zich inzetten.

Hoe verder?

De agenda wordt nu voorgelegd aan de gemeenten waar ORR actief is. Dat zijn Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nissewaard, Rotterdam en Voorne aan Zee. Aan hen de vraag om met urgentie de punten waarvoor zij verantwoordelijk zijn aan te pakken.

Maar om de onderwerpen die op de agenda staan te kunnen oplossen, zijn meer partijen dan alleen de gemeenten nodig. Denk aan: het Rijk, de Belastingdienst, verzekeraars, woningbouwverenigingen enz. En natuurlijk de slachtoffers zelf. Alleen vanuit samenaarschap kan herstel dichterbij komen. Om ervoor te zorgen dat het wordt opgepakt, brengen de ombudsman en de kinderombudsman deze agenda – onder andere samen met de andere (kinder)ombudsmannen – onder de aandacht bij het Rijk en de andere organisaties.

Tot slot

Welke terminologie is het best passend als wordt gesproken over deze ramp? Hier zijn de meningen nogal over verdeeld. ORR kiest ervoor om niet te praten over een “affaire” met “gedupeerden” die gecompenseerd moeten worden. Wij spreken over een schandaal met slachtoffers van systeemgeweld die volwaardig herstel nodig hebben.