Scholen en onderwijs

Scholen en onderwijs

School is onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen. In het Kinderrechtenverdrag is daarom vastgelegd dat kinderen het recht hebben op het volgen van onderwijs. Kinderen in Nederland zijn zelfs verplicht om naar school te gaan. Op school leren kinderen bijvoorbeeld over taal en rekenen. Kinderen leren op school ook om zelfstandig opdrachten te maken en om samen te werken met andere kinderen. Dit zijn belangrijke vaardigheden. De Kinderombudsman vindt het dus belangrijk dat kinderen naar school kunnen gaan.

De gemeente heeft een aantal taken bij het verzorgen van onderwijs voor kinderen. Zo is het aan de gemeente om achterstanden tegen te gaan. Ook controleert de gemeente of de leerplicht wordt nagekomen, zodat kinderen geen achterstand oplopen. Daarnaast heeft de gemeente een rol bij kinderen die een onderwijszorgarrangement nodig hebben, omdat zij niet alleen onderwijs maar ook zorg nodig hebben.

De kinderombudsman krijgt regelmatig berichten van ouders dat hun kind al een tijd niet meer naar school gaat. Dit komt vaak doordat de school niet bij het kind past, waardoor het kind niet goed mee kan komen in de klas. Ook krijgt de kinderombudsman klachten van ouders van kinderen die niet naar school gaan omdat het kind zich niet thuis voelt op school. Bijvoorbeeld doordat het kind het gevoel heeft dat hij/zij er niet bij hoort, of omdat het gepest wordt.

Ouders van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer dat via de gemeente geregeld wordt, weten de Kinderombudsman te vinden. Deze ouders klagen er dan over dat het leerlingenvervoer van hun kind niet goed verloopt. Bijvoorbeeld omdat de chauffeur vaak te laat is of onaardig is tegen de kinderen in de taxi, of doordat de kinderen in de taxi elkaar pesten en de chauffeur niet ingrijpt.

Ben je een kind of heb je een kind dat een probleem heeft met de gemeente? Heb je ondersteuning of zorg nodig die er niet is? Ben jij een kind of jongere en wordt er over je beslist zonder dat je jouw stem kan laten horen en wil je dat wel? Dan kan de gemeentelijke kinderombudsman meezoeken naar oplossingen. Bel 0800 2345 111 (werkdagen van 09.00u – 16.00u), stuur een mail naar of stuur een App naar 06 580 73 580. Wil je eerst meer weten? Kijk dan hier.