Verkeershinder, milieu

Verkeershinder, milieu

Er wonen heel veel mensen in onze regio. Er is de haven en er is veel industrie. Daardoor is er ook veel verkeer. Over de weg en het water en door de lucht. Dat verkeer neemt ruimte in en het veroorzaakt soms overlast, maar verkeer is ook nodig voor de economieën van Rotterdam-Rijnmond, van heel Nederland en grote delen van Europa en andere werelddelen.

Al dat verkeer, de industrie en de vele mensen vormen samen wel een belasting voor het milieu. Gelukkig kent onze regio ook parken, natuurgebieden, stranden en andere gebieden die de vele bewoners en de natuur de kans geven om tot rust te komen en wat meer frisse lucht te vinden. Veel van die voorzieningen worden aangelegd en onderhouden door de gemeente. Of door bedrijven die door de gemeente zijn opgericht of ingehuurd.

Bereikbaarheid, werkgelegenheid zijn, net als een gezonde en veilige woonomgeving, belangrijke zaken voor de inwoners van de gemeenten in de regio.

De gemeente heeft een belangrijke taak alles in goede banen te leiden. Dat gebeurt op heel veel manieren. Door onveilige verkeerssituaties aan te pakken en door er voor te zorgen dat er voldoende prullenbakken staan in de parken. Ook bekijkt de gemeente hoe de straten en wijken beter ingedeeld kunnen worden en spoort de gemeente onveilige plekken op, om deze te kunnen verbeteren.

In milieuzones geldt een inrijverbod voor de meest vervuilende (vracht)auto’s. Het doel hiervan is om de luchtkwaliteit te verbeteren, want schone lucht is gezonder voor iedereen.

Ook stimuleert de gemeente het gebruik van elektrisch vervoer en deelvoertuigen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Met de komst van meer elektrische voertuigen stijgt ook de vraag naar laadpalen. Het slordig parkeren van deelscooters leidt soms tot overlast.

Kan de verkeersveiligheid in uw buurt beter? Of heeft u hinder van een omgevingslawaai of uitlaatgassen door een weg die steeds drukker wordt? Vraagt u zich af of de speelplek in uw wijk wel voldoende veilig is voor de kinderen die er spelen? Meld dit eerst bij de gemeente.

Stankoverlast en dreigende milieuschade door de industrie kunt u ook melden bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Loopt u vast bij de gemeente of de DCMR? Dien dan eerst een klacht in bij de gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.