Groenbeheer en grondzaken

Groenbeheer en grondzaken

Parken, bomen, wegen, fiets- en wandelpaden en speelplaatsen: ze moeten in orde zijn. De gemeente moet daarvoor zorgen. Door het verbeteren van onveilige verkeerssituaties zoals het repareren van kapotte bestrating. Ook verhelpt de gemeente problemen met straatverlichting en repareert of vervangt de gemeente straatmeubilair en speeltoestellen. Het vervangen van dode bomen, het maaien van gazons van de gemeente en het snoeien van planten in straten, lanen en parken zijn ook taken van de gemeente.

Een deel van die taken voert de gemeente zelf uit. Maar het komt ook voor dat de gemeente dit onderhoud laat uitvoeren door een of meer bedrijven. De gemeente maakt in dit geval afspraken met die bedrijven over snoeiperioden en werktijden, bijvoorbeeld om te voorkomen dat vogelnesten verstoord worden.

De ombudsman ontvangt regelmatig klachten over het onderhoud van groen, wegen en andere plaatsen in de gemeente. Bijvoorbeeld over bomen die dreigen om te vallen of de fundering van huizen, de riolering of kabels kapot drukken. Anderen vinden dat er teveel verkeer door de straat komt of dat dit verkeer te hard kan rijden. Er zijn klachten over fietsers of scooters die te makkelijk op voetpaden kunnen rijden.

Wat ook gebeurt is dat bedrijven die voor de gemeente werken, afspraken niet nakomen. Inwoners klagen er dan bij de ombudsman bijvoorbeeld over dat hun klacht niet wordt opgepakt. In plaats daarvan wijzen de gemeente en het bedrijf naar elkaar en komt de inwoner niet verder.

De ombudsman hoort ook over problemen als door werkzaamheden in opdracht van de gemeente schade ontstaat. Bijvoorbeeld omdat een muur scheurt, of doordat een auto wordt geraakt door vallend groen. Het vergoeden van die schade kan leiden tot vervelende en lange procedures – ook als duidelijk is wat de schade is en hoe die is ontstaan.

Bij de gemeente kunt u meldingen doen over slecht onderhoud en onveilige situaties. Dien als uw melding niet helpt éérst een klacht in bij uw gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.

LET OP: als u het niet eens bent met een beslissing – bijvoorbeeld de afwijzing van een schadevergoeding, dan moet u op tijd bezwaar of beroep instellen om de beslissing aan te vechten. Dat kan niet via een klacht bij de gemeente of de ombudsman. Als u een klacht bij de gemeente of de ombudsman indient, blijft de termijn voor bezwaar of beroep ook gewoon doorlopen. Wacht dus niet met uw bezwaar of beroep tot uw klacht is behandeld. Heeft u hulp nodig om in bezwaar of beroep te gaan? Vraag dan meteen advies bij het Juridisch loket, 0900 8020.