Boetes, parkeerboetes

Boetes, parkeerboetes

Een boete is een bedrag dat betaald moet worden na een overtreding. Deze boetes kunnen door de politie maar ook de handhavers van de gemeente worden gegeven.

De gemeente controleert bijvoorbeeld geparkeerde auto’s in gebieden met betaald parkeren. Als blijkt dat er niet of onvoldoende parkeergeld is betaald, of dat er geen geldig parkeerticket is, dan kan de gemeente een boete opleggen. Dat heet officieel een ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’. De ombudsman krijgt regelmatig klachten over parkeerboetes, bijvoorbeeld omdat een inwoner niet goed kan zien waar betaald moet worden. Soms werken parkeerautomaten niet of is de boete gegeven terwijl de inwoner in de rij stond bij een automaat. Andere klachten gaan bijvoorbeeld over leesfouten van kentekens door de scanauto die gemeenten gebruiken voor controles.

De gemeente controleert ook of bewoners hun afval op de goede manier buiten zetten. Als dat niet goed gebeurt kan de gemeente ook een boete geven. Dat gebeurt bijvoorbeeld als afval naast de container wordt gezet. Of als het gaat om grofvuil of bouwafval dat niet is aangemeld. Hier komen klachten over. Bijvoorbeeld omdat iemand zeker weet dat hij niet degene is die afval naast een container heeft geplaatst, of als het afval wel is aangemeld maar niet was opgehaald en daarom op de verkeerde tijd (nog) buiten stond.

Administratief gaan er ook wel zaken mis. Dan is een boete wel voldaan maar blijft de gemeente aanmaningen sturen of gaat ze zelfs over tot incasso-maatregelen.

Loopt u vast bij de gemeente?

Heeft u een probleem met boetes of sancties die zijn verstuurd door de gemeente? Komt u daar met de gemeente niet uit? Dien dan eerst een klacht in bij de gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.

LET OP: als u het niet eens bent met een beslissing, boete of aanslag moet u op tijd bezwaar of beroep instellen om de beslissing, boete of de aanslag aan te vechten. Dat kan niet via een klacht bij de gemeente of de ombudsman. Als u een klacht bij de gemeente of de ombudsman indient, blijft de termijn voor bezwaar of beroep ook gewoon doorlopen. Wacht dus niet met uw bezwaar of beroep tot uw klacht is behandeld. Heeft u hulp nodig om in bezwaar of beroep te gaan? Vraag dan meteen advies bij het Juridisch loket, 0900 8020.