Wijkteams en zorgverlener

Wijkteams en zorgverlener

Soms loopt u tegen een probleem aan dat u niet zomaar zelf kunt oplossen. Of er komen meerdere problemen tegelijk op uw pad. Soms zijn dat zoveel problemen tegelijkertijd, dat u er zelf niet meer uitkomt.

U kunt dan uw gemeente hulp vragen, of uw huisarts of andere hulpverlener verwijst u door. Bij de gemeente krijgt u dan te maken met een team – bijvoorbeeld een wijkteam – met verschillende hulpverleners die u kunnen helpen. Ze hebben kennis van de onderwerpen waar uw problemen over kunnen gaan. Denkt u bijvoorbeeld aan opvoeding, financiën, werk, wonen, huiselijk geweld, geestelijke gezondheid, personen met een beperking, ouderen en verslavingen.

Samen met iemand uit het team bespreekt u uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen. Het team kan u zelf hulp bieden, maar kan ook speciale hulp voor u inschakelen. Die wordt vaak gegeven door een zogeheten zorgaanbieder. Dat is een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente.

Dat gaat niet altijd zoals inwoners dat willen. De ombudsman krijgt dan bijvoorbeeld klachten omdat de inwoner bepaalde hulp wil die de gemeente niet aanbiedt. Of hulp voor verschillende problemen sluit niet goed op elkaar aan. Of er komt geen goede verstandhouding tussen de inwoner en de hulpverlener. Wachttijden en doorverwijzingen zijn andere probleem waar inwoners mee naar de ombudsman komen. Of er is zorg nodig en de zorgaanbieder geeft aan dat die niet wordt gedekt door het contract met de gemeente.

Bent u ontevreden over de inspanningen van het team of over een van de zorgverlener?  Vindt u bijvoorbeeld dat u niet goed geholpen bent? Vindt u dat niet de juiste hulp voor georganiseerd is, of komt de hulp maar niet op gang? Vraag het aan uw hulpverlener, neem contact op met de instelling waar deze voor werkt of dien een klacht in bij uw gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.