Bijstand, bijzondere bijstand, aanvullende uitkering, kortingen en sancties

Bijstand, bijzondere bijstand, aanvullende uitkering, kortingen en sancties

Heeft u geen inkomen of vermogen, zodat u de vaste lasten en uw boodschappen niet meer kunt betalen? Dan kunt u de gemeente vragen om een bijstandsuitkering. Heeft u wel een klein inkomen maar is dat niet genoeg om van rond te kunnen komen? Ook dan kan de gemeente soms een aanvullende uitkering verstrekken. Heeft u een onverwachte, noodzakelijke uitgave waarvoor u het geld niet heeft? En heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Bijstand, bijzondere bijstand of een aanvullende uitkering vraagt u aan bij de gemeente. Daar horen vaak afspraken bij. U spreekt met de gemeente bijvoorbeeld af dat u werk zoekt of een opleiding volgt. Bij een bijstandsuitkering horen rechten, maar ook plichten. U moet ook informatie doorgeven die van invloed is op uw uitkering. Bijvoorbeeld wanneer u werk gevonden heeft of meer heeft bijverdiend dan eerst was gedacht.

Wanneer u zich niet aan gemaakte afspraken en de verplichtingen houdt, dan kan de gemeente (tijdelijk) minder of helemaal geen uitkering aan u betalen.

Heeft u de gemeente onjuist geïnformeerd en daardoor teveel uitkering ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen geld aan de gemeente terugbetalen. Ook krijgt u een boete. In ambtelijke taal heet dat een sanctie.

De ombudsman krijgt regelmatig klachten van inwoners die zonder geld of werk zitten en vastlopen bij de gemeente. Die klachten kunnen over veel onderwerpen gaan, zoals de bijstandsuitkering, begeleiding naar werk of hulp bij schulden. Maar hij krijgt ook andere klachten. Niet ieder gesprek met de gemeente over werk of geld wordt als even prettig of constructief ervaren. Gevoelige gesprekken met de gemeente vinden soms plaats in een open kantoor, waardoor anderen het kunnen horen.

Zit u zonder geld of werk? Woont u in een gemeente die is aangesloten bij de gemeentelijke ombudsman? Loopt u daar vast? En helpt het indienen van een klacht bij de gemeente niet? Neem dan contact op met de ombudsman. U kunt bellen naar 0800-0802 (werkdagen van 09.00u – 16.00u). Of stuur de ombudsman een mail met uw vraag of klacht.

LET OP: als u het niet eens bent met een beslissing, boete of aanslag moet u op tijd bezwaar- of beroep instellen. Dat kan niet via een klacht bij de gemeente of de ombudsman. Als u een klacht bij de gemeente of de ombudsman indient, blijft de termijn voor bezwaar of beroep ook gewoon doorlopen. Wacht dus niet met uw bezwaar of beroep tot uw klacht is behandeld. Heeft u hulp nodig om in bezwaar of beroep te gaan? Vraag dan meteen advies bij het Juridisch loket, 0900 8020.