PGB, zorg in natura, speciaal vervoer

PGB, zorg in natura, speciaal vervoer

Als u zorg of ondersteuning nodigt heeft kunt u de gemeente hulp vragen. Die kijkt eerst of u inderdaad zorg of ondersteuning nodig heeft. Dat is de zogenaamde indicatiestelling. De gemeente moet dan zorg en ondersteuning leveren op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente kijkt wel of u geen zorg of ondersteuning van een andere organisatie kunt krijgen. Als bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis nodig is wordt dit niet door de gemeente geregeld. U kunt dan beroep doen op de zogeheten ‘wet langdurige zorg’ (wlz). Het centraal Indicatiecentrum Zorg (CIZ) beoordeelt of u recht heeft op langdurige zorg.

Als de gemeente oordeelt dat u recht heeft op zorg of ondersteuning van de gemeente heeft u 2 mogelijkheden.

De gemeente regelt zorg of ondersteuning voor u – Zorg In Natura

De gemeente moet de zorg of ondersteuning die u nodig heeft voor u regelen. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage. De zorgverlener werkt voor de gemeente. Dit heet zorg in natura (ZIN). Dat scheelt u veel geregel en u hoeft geen administratie bij te houden. Maar het betekent wel dat de gemeente dus bepaalt wie u zorg of ondersteuning geeft en hoe dat gebeurt. Als het contract tussen uw zorg- of hulpverlener en de gemeente niet wordt verlengd, krijgt u een andere hulpverlener. Als de gemeente de voorwaarden in dit contract verandert, kan het zijn dat u minder of andere zorg en ondersteuning krijgt. Daar hebt u niet veel over te zeggen. Meestal moet u een eigen bijdrage betalen.

U regelt de ondersteuning of zorg zelf – Persoons Gebonden Budget

Voor hulp, zorg of ondersteuning die u zelf wilt regelen kunt u een persoonsgebonden budget (Pgb) krijgen. Dit is een geldbedrag waarmee u zelf de ondersteuning inkoopt die u nodig heeft. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. De zorgverlener mag – onder voorwaarden – ook iemand uit uw (directe) omgeving zijn. U moet wel een administratie bijhouden, zodat u kunt bewijzen dat de zorg- of ondersteuning ook echt is betaald.

U kunt bij de gemeente ook een Pgb aanvragen voor huishoudelijke hulp of aanpassingen aan de woning of een hulpbehoevend kind of jongere, die thuis verzorgd wordt.

De gemeente zal uw Pgb-aanvraag onderzoeken. Zij bekijkt of de vorm van ondersteuning geschikt is en of de zorgverlener in staat is om de gevraagde hulp of zorg te bieden. Ook wordt beoordeeld of de gemeente denkt dat u het Pgb-budget goed kunt beheren. U moet meestal een eigen bijdrage in de kosten betalen.

De ombudsman krijgt klachten over hoe de gemeente omgaat met het Pgb. De aanvraag is erg ingewikkeld en een beslissing kan lang duren. Of de gemeente wil steeds opnieuw bekijken of het Pgb nog nodig is, zonder dat de toestand van de ontvanger is veranderd. Een Pgb wordt voor een bepaalde tijd toegekend. Soms is de gemeente te laat met de herbeoordeling zodat de ontvanger niet weet of hij nog zorg kan inkopen. Soms veranderen de voorwaarden of de tarieven.

Speciaal vervoer

Een vorm van zorg en ondersteuning die de gemeente kan geven is speciaal vervoer. Kunt u door uw eigen beperking geen gebruiken maken van een eigen vervoermiddel, openbaar vervoer of taxi? Of heeft uw kind een beperking waardoor zelfstandig of onder begeleiding reizen met fiets of openbaar vervoer niet gaat?

De gemeente heeft verschillende vervoersvoorzieningen die u of uw kind kunnen helpen. U kunt deze ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Dit heet doelgroepenvervoer.

De ombudsman krijgt regelmatig klachten over speciaal vervoer. Zo benaderen inwoners de ombudsman omdat zij keer op keer te laat opgehaald worden door de taxi van het doelgroepenvervoer. Dien dan éérst een klacht in bij uw vervoerder of de gemeente.

Loopt u vast bij de gemeente, dien dan eerst een klacht in bij de gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.

Ben je een kind of heb je een kind dat een probleem heeft met de gemeente? Loopt bijvoorbeeld leerlingenvervoer niet goed? Dan kan de gemeentelijke kinderombudsman meezoeken naar oplossingen. Bel 0800 2345 111 (werkdagen van 09.00u – 16.00u), stuur een mail naar of stuur een App naar 06 580 73 580. Wil je eerst meer weten? Kijk dan hier.