Recreatieoord Hoek van Holland

Recreatieoord Hoek van Holland

Het recreatieoord Hoek van Holland is eigendom van de gemeente Rotterdam. De gemeente verhuurt op het recreatieoord aan ongeveer 1100 recreanten kavels en campingplaatsen voor huisjes en caravans.

Kort na de wintersluiting van 2020-2021 ontvangen de recreanten van de gemeente een brief van de gemeente. Daarin staat dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om het recreatieoord te verkopen. Het college wil van Hoek van Holland een vierseizoenenbadplaats ‘Rotterdam aan zee’ maken. Daar hoort ook een toekomstbestendig recreatieoord bij. Daarnaast vindt het college dat het uitbaten van een recreatieoord geen kerntaak van de gemeente is. Bovendien is het recreatieoord niet kostendekkend. Voor vragen kunnen de recreanten bij de gemeente terecht.

De recreanten voelen zich overvallen door dit plan van de gemeente. Zij denken dat een grote vakantiehuisjesonderneming de macht zal krijgen. Als dat gebeurt, verwachten ze dat ze hun plek op het recreatieoord kwijt zullen raken. Dan zijn al hun investeringen voor niets geweest.

Meer dan 120 recreanten dienen een klacht in bij de ombudsman. Die stelt een onderzoek in naar de gang van zaken en presenteert begin juli 2021 de uitkomsten. De ombudsman vindt dat het college de recreanten veel eerder had moeten informeren over de plannen. Dan hadden de recreanten een eerlijke afweging kunnen maken om wel of niet te investeren in hun huisje. Bovendien blijkt uit het besluit van het college niet dat het de belangen van de recreanten heeft meegewogen. Tot slot is niet duidelijk of het college heeft bekeken of er ook andere mogelijkheden zijn om het doel te bereiken en tegelijkertijd de belangen van de recreanten zo min mogelijk te schaden.

De ombudsman vindt alle klachten gegrond. Hij doet ook aanbevelingen voor het participatieproces dat in gang gezet moet worden. Het college kondigt aan hiermee aan de slag te gaan.

In december 2021 maakt het college bekend dat ze het recreatieoord niet wil verkopen. De grond zal in erfpacht worden uitgegeven aan de recreanten die het oord in eigen beheer zullen nemen. In februari 2022 zal de gemeenteraad hierover een beslissing nemen.

Lees hier het rapport Van recreant tot participant.