Probleem met de gemeente?

Klacht indienen

Heeft u een probleem met een gemeente of een andere gemeentelijke organisatie die bij de gemeentelijke ombudsman is aangesloten? Dan kunt u eerst bij die gemeente of gemeentelijke organisatie een klacht indienen. De meeste gemeenten en gemeentelijke organisaties hebben een speciaal klachten- en suggestieformulier. Vraag hiernaar of kijk op de website van de organisatie. Welke organisaties zijn aangesloten bij ORR vindt u door hier naar beneden te scrollen.

Bevestigt de gemeente of organisatie de ontvangst van uw klacht niet? Of wordt uw klacht niet op tijd (binnen 6 weken) behandeld? Of is uw klacht wel behandeld maar bent u daar niet tevreden over?

Neemt u dan contact op met ORR.

Een klacht over de gemeente?
Gratis spreekuren
Tips voor effectief klagen
Checklist klachtbrief
Kinderombudsman