Verhoging, incasso, dwangbevel, beslaglegging

Verhoging, incasso, dwangbevel, beslaglegging

Als de gemeente vindt dat u geld moet betalen en u doet dat niet of niet op tijd, kan de gemeente maatregelen nemen. Die kunnen heel vervelende gevolgen hebben. De ombudsman krijgt ook regelmatig de klacht dat de gemeente geld bij een inwoner incasseert en dat die inwoner niet weet waarom de gemeente dat doet. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom de gemeente kan denken dat u geld schuldig bent.

Verhoging boetes

Een bekende maatregel is het verhogen van een boete of aanslag als u niet meteen betaalt. Maar soms vertellen inwoners aan de ombudsman dat ze bijvoorbeeld niet wisten dat ze een parkeerboete (officieel een naheffingsaanslag) hebben gekregen. Dan hebben ze ook niet betaald. Zij moeten dan zowel de parkeerboete als de verhoging(en) betalen. Zeker als er meerdere boetes kort achter elkaar waren, kost dat veel geld.

Incasso

Als u de gemeente niet betaalt, wordt een incassotraject gestart. De gemeente stuurt eerst aanmaningen. Dan stuurt ze een brief waarin staat dat u niet heeft betaald – dat heet een in gebreke stelling. Als ook die brief niet helpt kan de gemeente verdere maatregelen gaan nemen.

Dwangbevel en beslaglegging

Een dwangbevel is een schriftelijk bevel van de gemeente aan u. De gemeente stuurt u een dwangbevel als de gemeente vindt dat u geld moet betalen maar dat niet heeft gedaan, ook niet nadat de gemeente u een aanmaning heeft gestuurd of u in gebreke heeft gesteld. Als u dan nog niet betaalt kan de gemeente een deurwaarder inschakelen.

De deurwaarder, beslagvrije voet

De deurwaarder kan met het dwangbevel beslag leggen op uw salaris, uw uitkering en op uw banktegoed. Er kan zelfs beslag worden gelegd op uw woning of meubels of uw auto. U moet ook de kosten van het dwangbevel betalen.

Maar van uw inkomen moet u ook uw huur betalen en boodschappen doen. Daarom moet de deurwaarder die voor het innen van een rekening van de gemeente beslag legt op uw inkomen, rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het bedrag dat u moet overhouden om uw vaste lasten en boodschappen te kunnen betalen. De ombudsman krijgt regelmatig klachten van inwoners die, vanwege een beslag door een deurwaarder van de gemeente, te weinig geld overhouden om van te leven.

Beslagvrije voet en de gemeente

Het kan zijn dat de gemeente een schuld met uw uitkering verrekent. Dit kan de gemeente bijvoorbeeld doen als u eerder een te hoge bijstandsuitkering hebt ontvangen. Ook dan moet de gemeente rekening houden met de beslagvrije voet. De gemeente zal uitrekenen wat uw beslagvrije voet is. Als u denkt dat uw beslagvrije voet niet klopt, kunt u in dit geval contact opnemen met de gemeente. De ombudsman ontvangt wel eens klachten van inwoners die de gemeente hebben gevraagd de beslagvrije voet opnieuw uit te rekenen, maar die vervolgens niets meer horen van de gemeente.

Beslag door bedrijf

Als u te maken heeft met een deurwaarder die een schuld int voor een bedrijf, kunt u contact opnemen met het Juridisch loket, 0900 8020. De ombudsman kan dan niets voor u doen. Hij behandelt alleen klachten over de gemeente.

Loopt u vast bij de gemeente?

Loopt u vast bij de gemeente, dien dan eerst een klacht in bij de gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.

LET OP: als u het niet eens bent met een beslissing, boete of aanslag moet u op tijd bezwaar- of beroep instellen. Dat kan niet via een klacht bij de gemeente of de ombudsman. Als u een klacht bij de gemeente of de ombudsman indient, blijft de termijn voor bezwaar of beroep ook gewoon doorlopen. Wacht dus niet met uw bezwaar of beroep tot uw klacht is behandeld. Heeft u hulp nodig om in bezwaar of beroep te gaan? Vraag dan meteen advies bij het Juridisch loket, 0900 8020.