Wat kunnen wij voor u doen?

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij gaan gratis voor u aan de slag

De ombudsman Marianne van den Anker, de kinderombudsman Stans Goudsmit en hun medewerkers zijn er voor als u vastloopt bij de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u maar geen afspraak kunt krijgen, of als medewerkers van de gemeente onbeleefd tegen u zijn. Als u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Als de wachtlijst heel erg lang is of de indicatiestelling maar uitblijft. Of als u op een andere manier niet netjes bent behandeld en u daar werk van wil maken. 

De ombudsman werkt gratis, er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Heeft u al een klacht ingediend bij de gemeente?

De eerste stap is dat u een klacht bij de gemeente indient. Maar soms reageert uw gemeente helemaal niet op uw klacht. Of u bent niet tevreden over de geboden oplossing.

Bemiddeling, monitoren van de behandeling van uw klacht door de gemeente

Als u dan contact met ons opneemt, luisteren wij goed naar u en spreken met u door wat we kunnen doen. 

Soms is het genoeg als de ombudsman zelf contact opneemt met de gemeente. Dan sturen we uw klacht naar de gemeente – en kijken mee of de gemeente met een oplossing komt waarmee u tevreden bent. 

Soms is een probleem heel dringend – bijvoorbeeld omdat u geen eten meer kunt kopen of uit uw huis gezet dreigt te worden. Dan kunnen wij de gemeente om een spoedoplossing vragen.

Formeel onderzoek, oordeel en aanbevelingen

Als uw klacht door de gemeente niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de ombudsman formeel onderzoek doen. Dan komt er een openbaar rapport, met een oordeel over uw klacht (gegrond of niet gegrond). De ombudsman kan de gemeente aanbevelingen geven. Daarmee kan de gemeente er voor zorgen dat het niet weer mis gaat.

Als meteen duidelijk is dat de gemeente geen oplossing gaat aanbieden, kan de ombudsman er ook voor kiezen meteen een formeel onderzoek in te stellen. De ombudsman doet dit niet te snel. Zulk onderzoek kan lang duren en leidt dan niet snel tot een oplossing voor uw klacht.

Onderzoek op eigen initiatief

Als de ombudsman steeds weer klachten krijgt over hetzelfde probleem, of als klachten heel ernstig zijn, kan dat om nader onderzoek vragen. Dan onderzoekt de ombudsman waarom er zoveel klachten zijn en wat de gemeente hieraan zou kunnen doen. Dat heet een onderzoek op eigen initiatief. 

Signalering, ombudsalert

De ombudsman kan zelf geen hulp geven. Hij kan alleen oordelen over het optreden van de gemeente en een aantal regionale samenwerkingsverbanden. Bedrijven, zoals uw energieleverancier, of bijvoorbeeld uw woningverhuurder, hoeven zich niets van de ombudsman aan te trekken. Ook het rijk hoeft dat niet. De ombudsman ziet tegelijkertijd wel dat zulke partijen mensen in grote problemen kunnen brengen – de toeslagenaffaire is daarvan een voorbeeld. 

Als de ombudsman dit soort problemen ziet, kan hij hiervoor aandacht vragen. Zodat bekend wordt dat er problemen zijn die om een oplossingen vragen. 

Ombudsman kijkt naar behoorlijkheid, is geen juridisch hulpverlener

De ombudsman bekijkt hoe de gemeente met u omgaat. Zij moeten aan eisen voldoen: de ‘behoorlijkheidsnormen’. Daarover leest u hier meer. De ombudsman is onpartijdig en zal dus altijd ook de gemeente om haar zienswijze vragen.

De ombudsman is geen advocaat. Als u het niet eens bent met een beslissing, boete of aanslag moet u op tijd bezwaar- of beroep instellen. Dat kan niet via een klacht bij de gemeente of de ombudsman. 

Als u een klacht bij de gemeente of de ombudsman indient, blijft de termijn voor bezwaar of beroep ook gewoon doorlopen. Wacht dus niet met uw bezwaar of beroep tot uw klacht is behandeld. Heeft u hulp nodig om in bezwaar of beroep te gaan? Vraag dan meteen advies bij het Juridisch loket, 0900 8020.

Meer weten?

Bel ons via 0800 0802 (gratis).