Publicaties

Publicaties

De ombudsman beantwoordt ongeveer 4.000 telefoontjes per jaar en krijgt ieder jaar ongeveer 1.500 klachten binnen. Meestal vraagt de ombudsman de gemeente om een probleem zo snel mogelijk op te lossen. Dat lukt vaak en dan is de klacht in stilte opgelost.

Soms speelt er een klacht die niet naar tevredenheid is opgelost. Of die zo ernstig is dat de ombudsman vindt dat er een formeel onderzoek moet komen. Van dit soort onderzoeken wordt meestal een rapport gemaakt. Dat rapport wordt gepubliceerd op deze pagina.

Verder krijgt de ombudsman soms veel klachten die op elkaar lijken. Ze gaan bijvoorbeeld allemaal over dezelfde afdeling. Of over eenzelfde manier waarop de gemeente met inwoners omgaat. Dan kan de ombudsman onderzoeken wat hier achter kan zitten. Is er een patroon en hoe kan dat komen? Ook daar kan hij een rapport over schrijven. Die kunt u hier vinden. De ombudsman geeft dan ook aanbevelingen aan de gemeente hoe het beter kan.