Inschrijvingen BRP

Inschrijven BRP

Als u langer dan 4 maanden in Nederland bent, moet u zich inschrijven. Dat moet bij de gemeente waar u woont. De gemeente neemt u dan op in de Basisregistratie Personen (afgekort: BRP). Als (tijdelijk) inwoner moet u ook de juiste en actuele persoonsgegevens doorgeven aan de gemeente. Wanneer u verhuist naar een andere gemeente binnen Nederland, dan geeft u de verhuizing door aan de nieuwe gemeente.

De juiste gegevens in de BRP zijn belangrijk voor de dienstverlening van de gemeente en de diverse landelijke instanties. De gemeente heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs voor u te kunnen maken. Maar ook om te bepalen of u recht hebt op huurtoeslag of voor de aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Landelijk zijn het onder meer de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst die gebruik maken van uw gegevens in de BRP. Ook voor uw ziektekostenverzekering moet u staan ingeschreven.

Wanneer u verhuist en zich niet inschrijft op het nieuwe adres, kloppen uw gegevens in de BRP niet meer. Dit kan gevolgen hebben voor u, maar ook voor de nieuwe bewoner van uw vorige adres. Een nieuwe bewoner kan dan bijvoorbeeld geen recht meer hebben op een uitkering of toeslagen.

Bent u zelf nieuwe bewoner en krijgt u dit soort problemen omdat een oude bewoner niet is uitgeschreven? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek uit te voeren.

De ombudsman krijgt regelmatig klachten van inwoners over de inschrijving in de BRP. Soms zijn er fouten gemaakt en is het moeilijk de gemeente zover te krijgen dat die er weer uit worden gehaald. Soms duurt adresonderzoek lang. Of kan een inwoner niet op tijd een afspraak maken voor in- of uitschrijving.

Loopt u vast bij de gemeente, dien dan eerst een klacht in bij de gemeente. Helpt dit niet of duurt het te lang? Kom dan naar de ombudsman. Bel 0800 0802, stuur de ombudsman een e-mail of dien uw klacht online in.