Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Wat doet de Metropoolregio?
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten in de regio’s Rotterdam en Den Haag,  dat zich richt op verkeer, vervoer en verbetering van het economisch investeringsklimaat.

Voor klachten over het optreden van de Metropoolregio of haar medewerkers kunt u bij de ombudsman Rotterdam-Rijnmond terecht. De ombudsman vindt dat u de klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Heeft u daarover vragen, neem dan contact op met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Bel 088 54 45 100 of ga naar de website van de Metropoolregio.

Contact Ombudsman

De ombudsman Rotterdam-Rijnmond is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur op 0800-0802 (gratis).

U kunt ons bellen met vragen. Ook kunt u een afspraak maken om uw klacht persoonlijk toe te lichten of Verder kunt u een klacht indienen via e-mail of fax. E-mail ons via info@orr.nl.