Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Wat doet de VRR?
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) werkt in opdracht van de gezamenlijke gemeenten in het Rijnmondgebied.

Het doel van de VRR is het bevorderen van de fysieke veiligheid in het Rijnmondgebied. Dat houdt onder meer in: de organisatie en coördinatie van de rampenbestrijding, risico- en crisisbeheersing en de zorg dat het openbare leven weer herstelt na een crisis. De VRR dient verder adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven.

U kunt een klacht bij de VRR  indienen als u een situatie heeft meegemaakt waarbij u ontevreden bent over het optreden van de:

  • Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR),
  • Regionale Ambulance Dienst (RAD),
  • Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en/of
  • Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) of haar medewerker(s).

Voor klachten over het optreden van de VRR kunt u bij de ombudsman Rotterdam-Rijnmond terecht. De ombudsman vindt dat u de klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Op de website van de VRR leest u hoe u een klacht kunt indienen.

 

Contact Ombudsman

De ombudsman Rotterdam-Rijnmond is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur op 0800-0802 (gratis).

U kunt ons bellen met vragen. Ook kunt u een afspraak maken om uw klacht persoonlijk toe te lichten of Verder kunt u een klacht indienen via e-mail of fax. E-mail ons via info@orr.nl.

Geen inloopspreekuren vanwege Corona

Vanwege de uitbraak van Corona houdt de ombudsman tot 1 juni 2020 geen inloopspreekuren. Ook niet in Rotterdam of de andere gemeenten. Zo helpt de ombudsman de verspreiding van Corona te remmen. De ombudsman behandelt wel klachten en is telefonisch bereikbaar. Zie hier voor de meest actuele informatie over de bereikbaarheid van de ombudsman tot 1 juni 2020.

Na 1 juni 2020 verwacht de ombudsman de spreekuren te kunnen hervatten.

Hij houdt dat spreekuur dan elke maand op maandag van 9:00 tot 10:00 uur in het gebouw van de Stichting Welzijn Albrandswaard aan de Rijsdijk 17a in Rhoon (Het Koetshuys).

U kunt dan ook weer gebruik maken van de inloopspreekuren in Rotterdam of de andere aangesloten gemeenten. Klik hier voor een volledig overzicht van de spreekuren.

Neem bij het bezoek aan het spreekuur eventuele brieven of aantekeningen mee, die over uw klacht gaan. Hoe beter de medewerkers van de ombudsman worden geïnformeerd, hoe beter ze u kunnen helpen.