Gezamenlijke Brandweer

Gezamenlijke Brandweer

Wat doet de Gezamenlijke Brandweer?
De Gezamenlijke Brandweer is een samenwerkingsverband tussen ongeveer 60 bedrijven in het haven- en industriegebied van Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Deze organisatie heeft de wettelijke verplichting tot het in stand houden van een bedrijfsbrandweer overgenomen van de aangesloten bedrijven. De kerntaak van de Gezamenlijke Brandweer is het bestrijden van incidenten en calamiteiten.

Voor klachten over het optreden van de Gezamenlijke Brandweer kunt u bij de ombudsman Rotterdam-Rijnmond terecht.
De ombudsman vindt dat u de klacht eerst moet voorleggen aan de Gezamenlijke Brandweer. De Gezamenlijke Brandweer moet namelijk eerst de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Heeft u daarover vragen, neem dan contact op met de Gezamenlijke Brandweer: bel 088 511 00 00 of klik hier voor de website.

Contact Ombudsman

De ombudsman Rotterdam-Rijnmond is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur op 0800-0802 (gratis).

U kunt ons bellen met vragen. Ook kunt u een afspraak maken om uw klacht persoonlijk toe te lichten of Verder kunt u een klacht indienen via e-mail of fax. E-mail ons via info@orr.nl.