DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond

Wat doet de DCMR?
De DCMR Milieudienst Rijnmond werkt in opdracht van de gezamenlijke gemeenten in het Rijnmondgebied. Deze milieudienst verstrekt milieuvergunningen, controleert bedrijven, bewaakt de milieukwaliteit en adviseert over ruimtelijke plannen. Verder onderzoekt de  DCMR klachten op het gebied van lawaai, stank en stof.

Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die klachten hebben over het optreden van de DCMR kunnen bij de ombudsman Rotterdam-Rijnmond terecht. De ombudsman vindt dat u de klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Op de website van de DCMR leest u hoe u een klacht over de dienstverlening van deze organisatie kunt indienen.

Contact Ombudsman

De ombudsman Rotterdam-Rijnmond is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur op 0800-0802 (gratis).

U kunt ons bellen met vragen. Ook kunt u een afspraak maken om uw klacht persoonlijk toe te lichten of Verder kunt u een klacht indienen via e-mail of fax. E-mail ons via info@orr.nl.