Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Ombudsman Rotterdam-Rijnmond (ORR) vindt dat u een klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Op de website van de gemeente Rotterdam leest u hoe u een melding of een klacht kunt indienen of bezwaar kunt maken.
Ook kunt u hier informatie vinden over de servicenormen die de gemeente Rotterdam hanteert. U weet hierdoor wat u van de gemeente kunt verwachten en binnen welke termijn u een reactie dient te krijgen.

De gemeente Rotterdam is een grote organisatie. Elk onderdeel van de gemeentelijke organisatie, zoals Belastingen, Werk en Inkomen of Toezicht en Handhaving, is zelf verantwoordelijk voor de behandeling van klachten.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam. Bel 14 010 of ga naar de contactpagina op de website van de gemeente.

Contact ORR

ORR is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur op 0800-0802 (gratis).

U kunt ons bellen met vragen. Ook kunt u een afspraak maken om uw klacht persoonlijk toe te lichten of e-mail ons via info@orr.nl.