Gemeente Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard

De ombudsman vindt dat u de klacht eerst moet voorleggen aan de organisatie waarover u klaagt. Die organisatie moet namelijk de gelegenheid krijgen om te reageren en de klacht op te lossen.

Op de website van de gemeente Albrandswaard leest u hoe u een melding of een klacht kunt indienen of bezwaar kunt maken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Albrandswaard. Bel 010 506 1111 of ga naar de contactpagina op de website van de gemeente.

Contact Ombudsman

De ombudsman Rotterdam-Rijnmond is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur op 0800-0802 (gratis).

U kunt ons bellen met vragen. Ook kunt u een afspraak maken om uw klacht persoonlijk toe te lichten of Verder kunt u een klacht indienen via e-mail of fax. E-mail ons via info@orr.nl.

Geen inloopspreekuren vanwege Corona

Vanwege de uitbraak van Corona houdt de ombudsman tot 1 juni 2020 geen inloopspreekuren. Ook niet in Rotterdam of de andere gemeenten. Zo helpt de ombudsman de verspreiding van Corona te remmen. De ombudsman behandelt wel klachten en is telefonisch bereikbaar. Zie hier voor de meest actuele informatie over de bereikbaarheid van de ombudsman tot 1 juni 2020.

Na 1 juni 2020 verwacht de ombudsman de spreekuren te kunnen hervatten.

Hij houdt dat spreekuur dan elke maand op maandag van 9:00 tot 10:00 uur in het gebouw van de Stichting Welzijn Albrandswaard aan de Rijsdijk 17a in Rhoon (Het Koetshuys).

U kunt dan ook weer gebruik maken van de inloopspreekuren in Rotterdam of de andere aangesloten gemeenten. Klik hier voor een volledig overzicht van de spreekuren.

Neem bij het bezoek aan het spreekuur eventuele brieven of aantekeningen mee, die over uw klacht gaan. Hoe beter de medewerkers van de ombudsman worden geïnformeerd, hoe beter ze u kunnen helpen.

Download jaarverslagen
Jaarverslag ombudsman Albrandswaard 2019
Jaarverslag ombudsman Albrandswaard 2019