Een textielcontainer? Niet in onze straat!

(Samenvatting dossier 2015.144)

De heer S. woont op de Egelantierlaan in de gemeente Westvoorne en dient, mede namens 13 andere bewoners van de Egelantierlaan en 1 bewoner van de Polderslaan (kruisend aan de Egelantierlaan), een klacht in bij de gemeentelijke ombudsman.

De klacht gaat over de plaatsing van een textielcontainer in januari 2015 aan de ingang van de Egelantierlaan en de overlast die de bewoners ervaren van een glascontainer die zich naast de textielcontainer bevindt, en die er meer dan 10 jaar staat.

De ombudsman is van oordeel dat de gemeente de belangen van de bewoners voldoende heeft afgewogen en verklaart de klachten ongegrond.

De gemeente moet soms beslissingen over de buitenruimte nemen die niet bij alle burgers in goede aarde vallen. Iedereen begrijpt en onderschrijft het doel van een textielcontainer, maar niet iedereen wil een container in zijn/haar wijk.

De ombudsman vindt de argumenten van de gemeente om een textielcontainer op deze specifieke plek te plaatsen plausibel en redelijk.

De ombudsman vindt wel dat het beter was geweest als de gemeente ook naar andere locaties dan de Egelantierlaan had gekeken. Dit had bij de bewoners mogelijk meer draagvlak voor de gekozen locatie gecreëerd.

De ombudsman ziet in het voorgaande geen aanleiding om aan zijn oordeel een aanbeveling te verbinden.