Jaarverslag 2023 – De vrijblijvendheid voorbij

ORR (Ombudsman en Kinderombudsman Rotterdam-Rijnmond) presenteert met trots het jaarverslag van 2023, getiteldDe vrijblijvendheid voorbij. Dit verslag belicht onze toewijding aan het verbeteren van overheidsoptreden en het waarborgen van de rechten van inwoners en ondernemers in onze regio.

We kijken door onze ‘ombudsbril’ naar het handelen van de overheid. We onderstrepen de noodzaak voor betrokkenheid, oplossingsgerichtheid, openheid, transparantie, eerlijkheid en respect in het overheidsoptreden. Ondanks de veerkracht van onze democratische rechtsstaat, erkennen we de voortdurende druk op het vertrouwen van inwoners en ondernemers in de overheid.

Het jaarverslag opent met vier belangrijke adviezen, gebaseerd op signalen uit de regio:

  1. Neem inwoners en ondernemers serieus: Het vertrouwen in de overheid neemt af wanneer zij zich niet gehoord voelen. De overheid moet meer inzetten op zeggenschap, inspraak, meepraten en meebeslissen (zimmen) voor alle inwoners.
  2. Verwezenlijk de mensenrechten: Schaarste aan basisvoorzieningen zoals woningen en zorg heeft directe invloed op het leven van mensen. De bestaanszekerheid van mensen staat ernstig onder druk. Het is aan de overheid om mensenrechten te beschermen, te bevorderen en te verwezenlijken. In het geval van sociaal-economische mensenrechten moet de overheid actie ondernemen om die te verwezenlijken.
  3. Maak processen eenvoudiger: Ingewikkelde procedures en lokettenjungles bemoeilijken de toegang tot hulp. De overheid moet processen vereenvoudigen en de drempel voor hulp verlagen.
  4. Wees duidelijk en transparant: Problemen in communicatie en onnodige juridisering zorgen voor frustratie bij inwoners en ondernemers. De overheid moet makkelijk bereikbaar zijn en begrijpelijk communiceren.

 ORR hanteert sinds 2022 een nieuwe aanpak, waarbij we actief signalen en verhalen in de regio verzamelen om problemen preventief aan te pakken. We werken nauwer samen met gemeenten en streven naar een proactieve aanpak, gebaseerd op mediation, de-escalatie en dejuridisering.

Ook blijven we ons inzetten voor een rechtvaardige en effectieve overheid, waarbij we de menselijke maat niet uit het oog verliezen. We nodigen iedereen uit om onze ombudsbril op te zetten en samen te werken aan een overheid die zowel rechtmatig (wettig) als prettig is voor haar inwoners en ondernemers.

Voor meer informatie over de belangrijkste thema’s en bevindingen uit ons jaarverslag, evenals gedetailleerde beschrijvingen per gemeente, verwijzen we graag naar het volledige jaarverslag. Deze is via de knop onderaan deze pagina te downloaden. Heeft u interesse in het pdf-bestand in hoge kwaliteit mail dan gerust naar communicatie@orr.nl.