Brief aan de Rotterdamse gemeenteraad: ook 16-minners betrekken bij burgerberaad klimaat

We zijn verheugd met het initiatief van de Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat om een burgerberaad over het klimaat te organiseren. Bij ORR streven we naar maximale betrokkenheid van onze inwoners, inclusief jongeren. Daarom willen we benadrukken dat het belangrijk is om ook jongeren die jonger zijn dan 16 jaar uit te nodigen om deel te nemen aan de discussie over het Rotterdamse klimaatbeleid.

Hun stem is essentieel omdat zij het langst met de gevolgen van het klimaat zullen leven. We hebben hierover een brief geschreven aan de Raad. Benieuwd? Klik dan hier.