ORR sluit meldpunt thuiszitters

In februari opende ORR een meldpunt waar kinderen, ouders en professionals hun ervaringen konden delen over thuiszitters. Dit meldpunt is onderdeel van het onderzoek dat kinderombudsvrouw Stans Goudsmit is gestart naar Rotterdamse thuiszitters. Thuiszitters zijn kinderen die niet naar school gaan. Bijna 100 mensen meldden zich bij het meldpunt.

Wat opvalt is dat veel kinderen die niet naar school gaan, aangeven dat zij géén onderwijs krijgen. Terwijl ze daar wel recht op hebben. Eenmaal per week een pakketje huiswerk lijkt het hoogst haalbare. Ook geven kinderen en ouders aan dat als een kind eenmaal thuis is, zij al snel niets meer van school horen. Kinderen wordt niet gevraagd wat zij nodig hebben als ze thuiszitten.

De kinderombudsvrouw stelt vast dat de rechten van deze kinderen in het geding zijn: “Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ook als het niet naar school gaat. Daar moet echt veel meer oog voor komen.” De plicht van scholen om samen te zorgen voor een dekkend netwerk, zodat er voor elk kind een plekje op school is, wordt helaas niet waargemaakt. Gelukkig is er in Rotterdam nu wel het besef dat het beter moet.

Na de zomer komt de kinderombudsvrouw met haar definitieve bevindingen.