Ze wisten van toeten noch blazen

Half juni ontvangt de ombudsman een klacht van mevrouw B. Zij heeft kort achter elkaar 2 herseninfarcten gehad en heeft daardoor moeite met de ambtelijke molens en procedures. Mevrouw B. heeft een bijstandsuitkering en dat is geen vetpot.

Tot februari 2013 wordt ze met haar administratie geholpen door een mevrouw van het maatschappelijk werk en mevrouw is over deze ondersteuning erg tevreden. In februari 2013 krijgt ze echter 2 stagiaires die, zoals mevrouw B schrijft “van toeten noch blazen wisten”. Als mevrouw B. in februari 2013 de aanslag afvalstoffenheffing in de bus krijgt, wordt haar doodleuk gezegd dat ze gewoon moet betalen. Mevrouw B. heeft het geld niet en laat de betaling versloffen. Uiteindelijk komt de vordering bij het incassobureau terecht. Gelukkig heeft mevrouw B. inmiddels een goede begeleidster. Deze neemt contact op met het incassobureau met de vraag of de incasso kan worden gestopt maar het bureau is onvermurwbaar. Mevrouw B. moet betalen en dat kan dan eventueel in termijnen. Omdat mevrouw B. een bijstandsuitkering heeft, drukt dit zwaar op haar budget.

Mevrouw B. vindt het vreemd dat ze vorige jaren wel kwijtschelding afvalstoffenheffing kreeg en dit jaar niet. Ook voor dit jaar, 2014, krijgt mevrouw B. kwijtschelding.

Omdat mevrouw B. niet begrijpt waarom ze toch de aanslag moet betalen terwijl ze een uitkering krijgt, schrijft mevrouw B naar de gemeentelijke ombudsman en legt haar situatie uit. Kan de ombudsman nog iets voor haar doen?

Hoewel de termijn om een verzoek in te dienen al lang is verstreken, legt de ombudsman de klacht toch voor aan Gemeenteelastingen.

Binnen zeer korte tijd komt een voor mevrouw B. positieve reactie van de gemeente: haar klacht zal door Gemeentebelastingen worden opgevat als een verzoek om kwijtschelding voor 2013 en het verzoek zal voorlopig worden toegewezen. De incasso wordt opgeschort zodat ze op dat moment niet hoeft te betalen. Binnen 6 weken zal mevrouw B. een definitief besluit krijgen. Mevrouw B. is blij met deze snelle reactie . Maar ze is bijzonder verrast als ze al binnen één week een definitief besluit krijgt. Ze hoeft niet te betalen en ze krijgt kwijtschelding voor 2013!!! Ze bedankt de ombudsman en schrijft dat ze alle stukken die ze van Gemeentebelastingen krijgt, voortaan met haar begeleidster zal doornemen om niet weer in de problemen te komen.