Zaak van de Maand: een groepsgesprek in plaats van klachtbehandeling

De ouders van Carla zitten in een vechtscheiding. Carla woont bij haar moeder en ziet haar vader onder begeleiding. Haar ouders maken enorme ruzie. Zo zijn ze het niet eens bij wie Carla woont en hebben ze ruzie over de omgangsregeling. De situatie is zo gespannen dat er veel hulpverleners betrokken zijn. Van Veilig thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, het Jeugdbeschermingsplein, de jeugdbescherming tot de gemeente. Carla’s vader vindt dat de betrokken organisaties partijdig zijn en niet goed naar hem luisteren. Hij dient bij alle organisaties meerdere klachten in. Omdat hij er met hen niet uitkomt, stapt hij naar de kinderombudsman.

De kinderombudsman vindt het belangrijk dat het belang van Carla weer voorop komt te staan. Op dit moment gaat er veel tijd en aandacht naar al die klachten. Die tijd en energie kan beter in Carla gestoken worden! De kinderombudsman kan de klachten van vader per organisatie gaan bekijken. Dat zijn vijf verschillende trajecten. Maar alle klachten hangen samen en gaan over één gezin. Dus kiest de kinderombudsman voor een andere oplossing.

Ze brengt Carla’s vader én de vijf organisaties samen voor een gesprek. In dit gesprek krijgt Carla’s vader de ruimte om zijn verhaal te doen. En zoeken de partijen samen naar een manier om verder te gaan met elkaar. Voor het eerst heeft Carla’s vader het gevoel dat hij gehoord wordt. En de organisaties zijn blij dat er afspraken zijn gemaakt. Dat was hen eerder met vader niet gelukt! De kinderombudsman zal de komende tijd volgen of de afspraken helpen in het contact tussen vader en de organisaties.

Met welke vragen kan je bij de  kinderombudsman terecht en wat doet zij daarmee? Elke maand vind je hier een voorbeeld van de vragen en klachten die de kinderombudsman krijgt en probeert op te lossen.

*Vanwege privacy gebruiken we een zelfverzonnen naam.