Voortgang subsidieaanvraag gedwongen woningonderhoud

(samenvatting dossier 3688) In de M.straat 24 bevinden zich boven elkaar 3 aparte woningen: Het gaat om appartementen met huisnummers 24 A, 24 A II en 24 B I. De 3 eigenaren van de etages vormen met elkaar de Vereniging van Eigenaren M.straat 24 (VvE). De leden van de VvE zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor, onder meer, het onderhoud van de gevels van de woningen.

De gemeente vindt dat het onderhoud van de panden onvoldoende is en schrijft de VvE in 2010 aan om onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten aan de gevels van de woningen. Omdat de VvE geen actie onderneemt, schrijft de gemeente de VvE in maart 2012 aan, dat de gemeente de werkzaamheden zelf, voor rekening van de VvE, zal laten uitvoeren.  De VvE vraagt daarop een offerte aan bij een aannemer en dient een verzoek om subsidie bij de gemeente in. Na 18 juni 2012 valt het stil. In de jaren daarna is er geen contact tussen de gemeente en de VvE.  Wel met de heer L., eigenaar van een appartement en dus lid van de VvE.

De heer L. informeert in 2013, 2015 en 2016 bij de gemeente naar de stand van zaken. Hij wil graag dat de werkzaamheden uitgevoerd worden omdat hij zijn woning wil verkopen. Omdat de VvE verder geen aanstalten maakt, laat de gemeente in 2018 zelf de werkzaamheden uitvoeren. Op de rekening voor de werkzaamheden die de gemeente stuurt, staat ook een post beheerskosten vermeld. De heer L. vindt dat hij geen beheerskosten hoeft te betalen.

De ombudsman doet onderzoek naar de gang van zaken. Hij constateert dat het hele proces inderdaad veel te lang geduurd heeft. Dat is echter niet (alleen) aan de gemeente te wijten. De VvE speelt daarin ook een rol. De heer L. heeft de gemeente 3 keer gevraagd om informatie en op die verzoeken een reactie gekregen. Hij had als lid van de VvE ook de bestuurder van de VvE kunnen benaderen.

Ondanks het feit dat de subsidieregels intussen zijn veranderd, krijgen de heer L. en zijn mede-eigenaren nog steeds subsidie volgens de regels van vóór 2016. Deze subsidie geeft de gemeente ook over de post beheerskosten.

De ombudsman vindt dat de heer L. er niet op mocht rekenen dat hij geen beheerskosten hoefde te betalen. Een brief van een ambtenaar over de beheerskosten is weliswaar verwarrend, maar onvoldoende basis om aan te nemen dat hij de beheerskosten niet hoefde te betalen. Daarnaast geeft de gemeente de heer L. ook subsidie over het bedrag aan beheerskosten. Voor zover de gemeente iets te verwijten valt, vindt de ombudsman dat de gemeente de heer L. voldoende tegemoet komt.

De gemeente onderschrijft de conclusies van het onderzoek van de ombudsman. Ook zij vindt dat het veel te lang geduurd heeft. De gemeente zegt toe dat ze de gang van zaken binnen de afdeling Bouw- en Woningtoezicht zal bespreken. Met name op het gebied van het proces en de afwegingen van de belangen van alle betrokkenen.

De ombudsman heeft met instemming kennis genomen van deze reactie.