Vervolgrapport over Rotterdams adresonderzoek verschenen

In het rapport ‘Opsporing verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek, was de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld kritisch over de manier waarop de gemeente besloot mensen uit de Basisregistratie Personen (BRP) uit te schrijven. Het adresonderzoek dat daarvoor nodig was, werd in 2014 niet naar behoren uitgevoerd. De ombudsman deed de gemeente destijds 12 aanbevelingen voor verbetering. De gemeente beloofde beterschap.

Of de gemeente woord heeft gehouden, staat in het nu gepubliceerde rapport Opsporing verzocht! Hoe gaat het nu met de Rotterdamse adresonderzoeken?