Trillingen en te hard rijden in de Hoonaartstraat

(samenvatting dossier 2015.306) De heer Z. woont in de Hoonaartstraat in Hellevoetsluis. Die straat ligt in een 30 km-zone. Vanaf 2010 correspondeert de heer Z. met de gemeente over de overlast die hij ervaart. Een van zijn klachten is dat er te hard wordt gereden. De politie zou hier niet tegen optreden omdat het voor de weggebruikers niet duidelijk zou zijn dat er een 30 km-zone geldt. Dat laatste heeft de heer Z. van de wijkagent begrepen. Daarnaast ervaart de heer Z. overlast van trillingen door een verzakking in het wegdek. Volgens hem komt dat door het zware vrachtverkeer dat door de straat rijdt.

Een 30-km zone moet ‘zelfhandhavend’ is. Dat wil zeggen dat de inrichting van de weg zo moet zijn dat te hard rijden zo goed als onmogelijk is en de gemiddelde snelheid van 85% van de weggebruikers niet boven de verbaliseringsnorm van 37 km ligt.

Het blijkt dat er in 2014 in de Hoonaartstraat een snelheidsmeting is gedaan. De resultaten van die meting waren dat de gemiddelde snelheid van de weggebruikers in de Hoonaartstraat 39,2 km per uur was. Tijdens het onderzoek van de ombudsman verplaatste de gemeente verkeersborden en nam zij aanvullende maatregelen. Daarna deed de gemeente eind 2015 een 2e snelheidsmeting. Het resultaat van deze meting was dat de gemiddelde snelheid 34,6 km per uur was geworden. De ombudsman concludeert dat de gemeente tijdens het onderzoek van de ombudsman er alsnog voor gezorgd heeft dat de 30-km zone voldoende zelfhandhavend is.

De ombudsman oordeelt dat de gemeente uiteindelijk haar beslissing om geen aanvullende maatregelen te nemen, voldoende heeft gemotiveerd.

Naar aanleiding van de klacht over de trillingsoverlast verwijdert de gemeente de drempel voor het huis van de heer Z. en voert de gemeente 2 herbestratingen uit. Omdat de ombudsman geen aanwijzingen heeft dat de herbestratingen niet goed zijn uitgevoerd, sluit de ombudsman het onderzoek naar deze klacht. De ombudsman vindt wel dat de gemeente veel tijd nodig had voordat zij tot actie over ging.

De heer Z. is niet tevreden over de maatregelen van de gemeente. Hij vindt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat hij geen overlast heeft. De ombudsman schrijft de heer Z. dat overlast een lastig onderwerp is. Het oordeel van de ombudsman betekent niet dat er geen overlast is, maar wel dat de gemeente goed onderzoek heeft gedaan en daarna een voldoende gemotiveerde beslissing nam.