Toch een minicontainer voor mevrouw S.

In veel wijken van Rotterdam staan (ondergrondse) containers waar bewoners hun restafval kwijt kunnen. Daarnaast zijn de meeste hoogbouwcomplexen voorzien van inpandige containers voor restafval en papier. In wijken en woningen waar geen containers beschikbaar zijn, wordt het afval huis-aan-huis ingezameld via minicontainers (kliko’s). Bewoners krijgen deze minicontainers gratis van de gemeente Rotterdam in bruikleen.

Geen minicontainer
Mevrouw S. woont in een hoogbouwcomplex. Haar woning is echter gelegen op de begane grond waardoor zij ook de beschikking heeft over een eigen voor- en achtertuin. Mevrouw S. is van mening dat zij daarom recht heeft op een eigen minicontainer voor groen- en tuinafval (een zogenaamde GFT-container). Mevrouw S. klaagt dat zij deze van de gemeente Rotterdam niet krijgt. Zij vindt dat onterecht omdat zij een grote voor- en achtertuin heeft waarvoor zij de container goed kan gebruiken. Bovendien zouden andere buurtbewoners deze minicontainer wel toegewezen krijgen. Mevrouw S. heeft telefonisch geprobeerd om hierover in gesprek te gaan met de gemeente. Omdat dit niet lukt, stuurt zij haar klacht eind januari van dit jaar naar de ombudsman.

Doorsturen klacht naar cluster Stadsbeheer
De ombudsman constateert dat mevrouw S. wel haar ontevredenheid telefonisch aan de gemeente heeft kenbaar gemaakt, maar dat er nog geen officiële klachtbehandeling heeft plaatsgevonden door de gemeente. De ombudsman vindt het belangrijk dat de gemeente eerst zelf nog de kans krijgt om de klacht van mevrouw S. te behandelen. Hij stuurt de klacht daarom ter behandeling door naar de directeur Openbare Werken van het cluster Stadsbeheer.

Nieuwe container
Binnen een week wordt mevrouw S. al blij verrast door een medewerker van de gemeente. Zij krijgt de GFT-container thuisbezorgd. Ook de papierbak waar zij eerder om had gevraagd wordt bij mevrouw S. afgeleverd. Mevrouw S. is heel verheugd over deze snelle actie van de gemeente. De ombudsman sluit vervolgens tevreden het dossier van mevrouw S.