Stans Goudsmit per 1 januari 2019 kinderombudsman van Hellevoetsluis

Mevrouw C.A. (Stans) Goudsmit wordt met ingang van 1 januari 2019 kinderombudsman van de gemeente Hellevoetsluis. Dit heeft de gemeenteraad op 13 december besloten. Goudsmit is al kinderombudsman in vijf andere gemeenten in het Rijnmondgebied, namelijk Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam en Vlaardingen. De benoeming geldt voor een periode van 6 jaar.

De gemeentelijke (kinder)ombudsman houdt elke maand op vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur inloopspreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin, Vliet 2, 3224 HE Hellevoetsluis.
Het eerste spreekuur in 2019 is op 11 januari. De kinderombudsman is elke werkdag van 9:00 tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar op het gratis nummer 0800 2345 111. Kijk voor meer informatie op de website www.kinderombudsmanhellevoetsluis.nl.

De benoeming in Hellevoetsluis vloeit voort uit een verzoek van de gemeenteraad van 27 september om op korte termijn een gemeentelijke kinderombudsman aan te stellen. Hellevoetsluis heeft al sinds 2005 een eigen gemeentelijke ombudsman. Stans Goudsmit maakt als kinderombudsman deel uit van het bureau van de ombudsman Rotterdam-Rijnmond.

De kinderombudsman is onafhankelijk en helpt kinderen, jongeren, ouders en professionals om problemen met de gemeente en instellingen op het gebied van jeugdhulp en onderwijs op te lossen. De kinderombudsman werkt hierbij nauw samen met de nationale Kinderombudsman.
Uitgangspunt voor de kinderombudsman is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Daarin is vastgelegd wat de rechten zijn van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, zoals het recht op onderwijs, het recht op veiligheid en bescherming tegen discriminatie.

Stans Goudsmit (geboren 1966) studeerde van 1985 tot 1991 Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens. Verder is zij lid van de raad van toezicht van Defence for Children en buurtbemiddelaar in Utrecht.

(Foto: John de Pater, Algemeen Dagblad)