Spreekuur ombudsman in Hellevoetsluis voorziet in behoefte: dubbel zoveel klachten

(Persbericht 7 mei 2013)

Het tweewekelijkse inloopspreekuur, dat de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld vorig jaar februari  in Hellevoetsluis is gestart, voorziet duidelijk in een behoefte. Het aantal klachten over de gemeente is sinds die tijd bijna verdubbeld. In 2011 kreeg de ombudsman nog 22 klachten. In 2012 waren dat er 42, waarvan er 18 op het spreekuur werden ingediend.

Dit blijkt uit het jaarverslag 2012 van de gemeentelijke ombudsman van Hellevoetsluis, dat op 7 mei aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders wordt aangeboden.

De toename van het aantal klachten is volgens Zwaneveld geen verrassing: “Ook in andere gemeenten waar ik ombudsman ben, zie je dat een laagdrempelig inloopspreekuur tot een verhoging van het aantal klachten leidt”.

Volgens de ombudsman mag je uit de toename van klachten niet concluderen dat de gemeente het ineens veel slechter is gaan doen: “Het is belangrijk dat de mensen weten dat er een onafhankelijke instantie is die naar hun klacht luistert, de weg weet in de gemeente en waar nodig beoordeelt of het bestuur behoorlijk handelt. Als die instantie vlak bij huis zit, dan stap je daar ook sneller op af”.

Opvallend is dat door een goede informatieuitwisseling tussen ombudsman en gemeente veel klachten konden worden opgelost of verdere klachten konden worden voorkomen. Het aantal gevallen, waarbij de ombudsman tot een eindoordeel kwam, is daardoor beperkt gebleven tot één. Helaas voor de klager, werd deze klacht ook nog eens ongegrond verklaard.

Anne Mieke Zwaneveld: “De medewerkers van het bureau ombudsman en ik proberen in een vroeg stadium van een klacht te bemiddelen. Het is niet onze bedoeling zo veel mogelijk gele kaarten aan de gemeente uit te reiken. Wij willen daarentegen graag een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van problemen die een burger met de gemeente ervaart. Het gaat er om, dat de overheid léért van de fouten die onvermijdelijk in de praktijk van de uitvoering worden gemaakt. En dat het vertrouwen van de burger in de overheid wordt hersteld.”

Klachtbehandeling gebeurt in twee fasen. Eerst moet de gemeente zelf de kans krijgen om een klacht te behandelen. Als de burger ontevreden blijft, dan kan hij daarna de ombudsman benaderen. Volgens Anne Mieke Zwaneveld stappen evenwel veel mensen direct naar de ombudsman: “ We kregen bijvoorbeeld 9 klachten over één afdeling. Maar niemand had zijn klachten nog bij de gemeente zelf kenbaar gemaakt. Die mensen verwijzen we eerst door. En als de gemeente die klachten naar tevredenheid afhandelt, zien we ze niet meer terug.”

Het inloopspreekuur van de gemeentelijke ombudsman wordt om de 14 dagen (elke even week) gehouden op vrijdagochtend van 10 tot 11 uur in het Centrum voor Jeugd en Gezin, Vliet 2, 3224 HE Hellevoetsluis. De eerstvolgende gelegenheid is 17 mei.