SPOOKADRES

Half april belde mevrouw F. naar de ombudsman. Ze was erg ongerust. Ze vertelde dat ze al 19 jaar alleen woont. Half februari 2014 ontving ze opeens post bestemd voor een andere persoon. Ze heeft die post ongeopend teruggestuurd maar toen zij ook een stempas op naam van die andere persoon ontving, kreeg ze in de gaten dat er meer aan de hand was dan een verkeerde adressering. Mevrouw F. maakte zich veel zorgen over de gevolgen van deze inschrijving voor bijvoorbeeld belastingen. Daarnaast zag ze het risico dat mensen goederen konden bestellen en de deurwaarders bij haar verhaal gingen halen. Voor zover ze uit de opmaak van de post kon zien, bevatte de post ook rekeningen en aanmaningen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Dit zou voor de geadresseerde ook vervelende gevolgen kunnen hebben als op deze betalingsverzoeken niet werd gereageerd.

Na contact met de gemeente bleek inderdaad een andere persoon op haar adres te zijn ingeschreven. Haar werd gezegd dat ze een adresonderzoek in gang moest zetten via Mijn Loket. Dit onderzoek zou wel 4 tot 6 weken kunnen duren. Dit deed zij op 8 maart 2014.

Toen zij een maand later vroeg naar de stand van zaken begreep mevrouw F. dat ze als aanvrager steeds op de website moest kijken of de bewuste persoon al was uitgeschreven en dat de uitschrijving pas in werking trad als de door haar ondertekende verklaring van inwoning was overlegd en een kopie van mevrouws legitimatiebewijs.

Van deze informatie raakte mevrouw F. helemaal in de stress en wilde zo snel mogelijk een afspraak maken met een Stadswinkel om de zaak nader uit te zoeken. Volgens mevrouw F. bestond er geen inwoning. Dus, óf de gemeente had deze persoon zonder de benodigde papieren ingeschreven óf er was sprake van fraude.
Tot haar frustratie kon zij pas 3 à 4 weken later in haar eigen wijk terecht of anders over 2 weken in Hoek van Holland. Nu was voor mevrouw F. de maat vol en belde zij boos de ombudsman of zij de zaak kon bespoedigen.
De ombudsman heeft contact opgenomen met de afdeling Publiekszaken. Al snel bleek dat er bij de inschrijving duidelijk een fout was gemaakt. Dit had nooit mogen gebeuren en de fout is met terugwerkende kracht hersteld. De afspraak kwam te vervallen.

Mevrouw F. mailde de ombudsman dat ze erg opgelucht was dat het was opgelost en wilde het bureau hartelijk bedanken voor de hulp om deze zaak helder te krijgen.
Het motto “de ombudsman maakt het verschil” was op deze zaak helemaal van toepassing.